top of page

Bringstrup & Sigersted

NATURLIV (i området)

Tag på kano eller kajaktur på Susåen, hvor du bl.a. kan opleve de markante terrænformer.

Ringsted Kommune har sammen med skovejerne anlagt en 10 km lang Søsti

Bringstrup skov er plantet i 1996 på foranledning af Bringstrup menighedsråd. Skoven omfatter 9,5 ha, hvoraf 8 ha er løvskov som overvejende består af eg, bøg, birk, ask og lind. Ca. 1 ha er nåletræer som rødgran og lærk. Der er flere forskellige stier som fører rundt i skoven. 

Bringstrup skov
Kano eller kajaktur på Susåen
Gyrstinge Sø
Naturen i området giver gode muligheder for vandre-, cykel- og løbeture.
Ringsted Oplevelsessti
Haraldsted Sø
Ringsted Oplevelsessti

Ringsted Oplevelsessti bliver en aktivitets- og natursti på ca. 25 km igennem Ringsted Kommune smukke natur. En sti for børn og voksne både i by og på land, med ønsker om motion og aktiviteter i det fri. Oplevelsesstien understøtter Byrådet i Ringsted Kommune i målsætningen om at sikre adgang til naturen og skabe grundlag for en god livsstil med muligheder for rekreation og motion

Smuk natur og, et smørhul for lystfiskere og en børnevenlig strand.

bottom of page