top of page

FORENINGER OG AKTIVITER

Hvis du bor i Bringstrup- Sigersted, vi har en Facebook side med mere info om foreninger! 

Der foregår mange ting i Bringstrup-Sigersted. Aktuelle aktiviteter i området omtales ”Lokal Nyt”. Bladet udkommer 4 gange om året og deles ud til alle husstande i området. Bladet udgives af råd og foreninger i området .

Mange tilflyttere til området undrer sig over de mange "råd" og foreninger.

Friheden 2.JPG

Forsamlingshuset Friheden i Bringstrup er måske 
landets ældste forsamlingshus, fra 1875

Bringstrup & Sigersted

Forsamlingshuset

Forsamlingshuset Friheden

’Friheden’ er ramme om juletræsfest, Halloween, banko og loppemarked mm.

 

I foråret 1997 overgik det tidligere kommunalt ejede forsamlingshus til en selvejende fond, der ledes af en lokal bestyrelse. Lokalrådet og Idrætsforeningen udpeger hver et medlem af bestyrelsen. 

Formand for fonden:

Erik Christiansen, Skovagervej 6, 4100 tlf. 51 74 11 20

Udlejning

Bringstrup Forsamlingshus FRIHEDEN, 

Egerupvej 6, 4100 Ringsted

Udlejning af lokaler til arrangementer 

af enhver art ved:

Marianne Christiansen, tlf. 61 36 63 19

Forsamlingus.png

Fællesrådet

Fællesrådet var et af resultaterne af et udviklingsarbejde i 1987-89 med overskriften: ”Skolen som lokalt kulturcenter”. Der blev dannet en arbejdsgruppe, der bestod af repræsentanter fra de forskellige foreninger/brugere af skolen. Det er værdifuldt at snakke sammen om fællesanliggender, koordinere arbejdet mellem de forskellige aktører og lave fællesarrangementer.

Fællesrådet holder 3-4 møder om året. Forpligtelsen til at indkalde til møderne, lave dagsorden og referat samt lede møderne klares af Lokalrådet. Der er ingen formand og ingen vedtægter. Kontakt Lokalrådets formand Lárus Ágústsson, tlf. 40 35 81 28 for yderligere oplysninger.

Faellesradet
Åben café i Friheden

Åben cafe i Friheden

Den ÅBNE CAFÉ i Friheden er et resultat af Ringsted kommunes HELHEDSPLANPULJE for de 10 landområder i kommunen. Midlerne i puljen fordeles og godkendes af Landsbyforums bestyrelse udelukkende efter ansøgninger til projekter.


Et resultat af dette initiativ er ÅBEN CAFÉ i Friheden og de aktiviteter, som knytter sig hertil: 

  • strikke- og syklub,

  • diverse kreative aktiviteter bl.a. op mod jul

  • kursusvirksomhed,

  • foredrag, 

  • sangaftener og koncerter, 

  • lokalhistoriske fortællinger og billeder, 

  • høstfest og andre fællesspisninger,

  • hyggelige sammenkomster med familiespil, kortspil og sludder omkring bordet.

For børn: 

  • Workshops med programmering af Lego-robotter,

  • Kyndelmisse-aktiviteter som f.eks. lygtefremstilling og kreativ bagning.

Cafecollage.JPG

ÅBEN CAFÉ i Friheden henvender sig til alle med tilknytning til lokalområdet, men andre interesserede er også meget velkomne.

Arrangementerne i løbet af sæsonen vil blive omtalt løbende i LOKALNYT, LOKALBLADET, på FACEBOOK-gruppen: ”café i friheden bringstrup” og på denne hjemmeside.

  Kontakt: Marianne SMS 61366319 og Lene SMS 25466188

Juletræskomitéen

Juletræskomitéen

Juletræskomitéen har arrangeret juletræsfest den 28. december i årtier. Komitéens medlemmer kører rundt i området i ugerne op til jul og indsamler penge for at finansiere festen.

Jukefest.jpeg
Kirkerne

Kirkerne

Kirkerne er rammen om en række aktiviteter som musik, koncerter, babysalmesang, mini-konfirmander, samt seniorklub (’tirsdagsklubben’), som afholdes i Gyrstinge.

Bringstrup Kirke.png
Logo BISF.png
BSIF
krolf.jpg

Bringstrup-Sigersted Idrætsforening (BSIF)

BSIF har fodbold, gymnastik, krolf og badminton i gymnastiksalen på friskolen og på den kommunale idrætsplads ved skolen. 

Fællesformand: Kenneth Olesen, Egerupvej 13A, 4100 Ringsted

Tlf 20646776

Fodbold

Fodboldformand: Allan Nielsen, Næstvedvej 36, 4100 tlf. 40 26 56 49

Klublokale: tlf. 57 61 66 65

Senior

Vi har fortsat et 11 mands hold med i serie 5. Og har startet turneringen, dog med Corona restriktioner, det vil sige at omklædningsrum-
mene stadig er lukkede til kamp og træning. 

Hvis du/I er interesserede kan I kontakte Patrick Bendtsen på tlf.

22 15 41 29.  I er også meget velkomne til og møde op til træningen.

 

Oldboys (Over 32 år) 
Vi har igen oprettet et Oldboys 8 mands hold, så hvis du har lyst til at komme ud og røre dig lidt, og samtidigt få noget kammeratligt samvær med i købet kontakt Patrick Bendtsen på tlf. 22 15 41 29 eller Allan Nielsen på bsif@mail.dk  

Superveteran oldboys (+50 år)

Der bliver tilmeldt et superveteran 8 mands hold til amts turnering. Vi kan rigtigt godt bruge flere spillere på +50 holdet, så hvis du syntes om godt kammeratligt samvær og samtidig få lidt motion, så er det lige noget for dig. Så hvis du er over 45/50 år og har lyst til at komme ud og røre dig lidt, så kan du kontakte holdleder Kenneth Errboe på  tlf. 25 54 83 41 eller dkerrboe@hotmail.com  eller formand Allan Nielsen bsif@mail.dk for yderligere information. 

Soccer.png
Rollespil.png

 Midtsjællands Rollespilsforening

Vi spiller fantasy liverollespil 3. lørdag i hver måned med indskrivning kl. 9:30 – 11:00

Fremover vil spillet stoppes ca. kl. 15:00 hvorefter vi har kampturneringer frem til kl. 16:00. Dette er gældende hele året rundt undtagen vores overnatnings scenarie.

Ringsted Ny Friskole, Bringstrupvej 31, Bringstrup, 4100 Ringsted

 

Formand: Stine Jans, 26744339

Link to video 

Midtsjællands Rollespilsforening
Ridecentre

Ridecentre

Der er to ridecentre i området:

Heste.png

Diva Stald

Bringstrup

Se Diva Stald på Facebook @stalddiva

Heste 2.png

Englerup Mølle Ridecenter

Englerupvej 66, 4100 Ringsted. Ringsted Rideklub har tilholdssted på Englerup Mølle Ridecenter.

bottom of page