top of page

kirker

Der er to kirker: Bringstrup og Sigersted Kirker. De  hører under Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge Pastorat.

Bringstrup Kirke.png

Bringstrup/Sigersted Menighedsråd

Formand: Dennis Gylden, tlf. 29 27 01 10

Præst: Peter Borring Sørensen, tlf. 57 61 30 10

Sigersted Kirke.png

Bringstrup & Sigersted

Bibel

KONFIRMATION 2025

 

Skal jeres barn konfirmeres i en af de følgende tre kirker i 2025?

 

Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge       

 

Så vil det glæde menighedsrådet og sognepræsten at se kommende konfirmander og forældre til:

 

INDSKRIVNINGSGUDSTJENESTE

Tirsdag den 11. juni kl. 19.00 i Gyrstinge kirke.

 

Efter en kort gudstjeneste kan I skrive jeres konfirmand ind til konfirmationsforberedelse.

Der vil være lejlighed til at stille spørgsmål og hilse på repræsentanter fra menighedsrådet og sognepræsten.

 

KONFIRMANDUNDERVISNINGEN

 

For elever fra Ringsted Ny Friskole foregår undervisningen i Bringstrup sognehus, Bringstrupvej 45, Bringstrup, 4100 Ringsted.

For elever fra Byskovskolen foregår undervisningen i Benløse sognegård, Benløse By 43, 4100 Ringsted.

 

Sted og tidspunkt for undervisningen er aftalt med Ringsted Ny Friskole og Byskovskolen.

SPØRGSMÅL:

Kan rettes til sognepræsten Peter Borring Sørensen på:

Mobil: 25 72 30 10

E-mail: pbso@km.dk

Med venlig hilsen

Menighedsrådet for Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge sogne og

sognepræst Peter Borring Sørensen

Nyheder
Flowers 2.png
Flowers.png

MINIKONFIRMAND EFTERÅRET 2024

Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge pastorat tilbyder undervisning for minikonfirmander i efteråret 2024.

Går jeres barn i 3. klasse og er begyndt at stille livets store spørgsmål?

Så var det måske noget for jeres barn at blive minikonfirmand.

Gennem leg, historiefortælling, sang og kreativitet får børnene indblik i kristendommen med udgangspunkt i børnenes egne spørgsmål og erfaringer.

PRAKTISK

I 2024 foregår undervisningen i præstegården i Gyrstinge.

Spørgsmål kan rettes til sognepræsten Peter Borring Sørensen på mail pbso@km.dk eller mobil 25 72 30 10.

UNDERVISNINGEN

Undervisningen finder sted efter skoletid, er gratis og varetages af en håndfuld voksne fra menighedsrådet og sognepræsten Peter. Minikonfirmand er ikke obligatorisk for at blive konfirmeret. Alle børn fra klassetrinnet kan deltage, uanset om de er døbt eller ej.

Undervejs i lektionen får vi et stykke frugt eller en hjemmebagt bolle.

Med mange venlige hilsener fra sognepræsten og de andre voksne, som alle glæder sig til at møde årets minikonfirmander.

Yderlige oplysninger om undervisningen, om blandt andet ugedag og tidspunkt, vil blive slået op på www.bringstrupsigerstedgyrstingepastorat.dk

Kirkebil er et tilbud til medlemmer af menigheden, som ønsker at deltage i gudstjenesten, men ikke har mulighed for at komme til og fra kirken.

 

Det er muligt at bestille kirkebil til gudstjenester i vores tre kirker.

 

Sådan gør du: Man bestiller en taxa via Ringsted Taxa på telefon 57 67 35 35. Ved bestillingen opgives kontonummeret 80064.

To nye kirkemusikere

Menighedsrådet har pr. 1. februar ansat to nye musikere. Kirkesanger Troels Frost og organist Tórður á Brúnni.

Tórður har spillet til gudstjenester, siden han var 14 år. Han har præliminær organisteksamen fra Løgumkloster Kirkemusikskole og kirkemusikalsk diplomeksamen fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Desuden har Tórður gennemført videregående sangstudier og en lederuddannelse.

Troels har studeret musikvidenskab på Københavns Universitet og har stor erfaring i at dirigere og synge i kor. Han spiller i en række bands og udgiver egne kompositioner. Troels behersker derudover flere instrumenter – spiller både klassisk og rytmisk guitar - og underviser ved siden af kirkesangerstillingen på en musikskole.

 

PS! Troels optræder med sit orkester Sidste Nattog i Gyrstinge præstegårdshave tirsdag den 28. maj efter fyraftensgudstjenesten. Se pastoratets hjemmeside for flere oplysninger.

Valg til menighedsrådet

Den 17. september 2024 er der valgforsamling til menighedsrådet for Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge sogne. Første trin mod valget er orienteringsmødet tirsdag den 14. maj i Friheden i Bringstrup kl. 19.00. Her vil det siddende menighedsråd fortælle om det at være medlem af menighedsrådet og om det store arbejde, der foregår her. Hvis man har interessen for kirken og for vores lokalsamfund, åbner arbejdet i menighedsrådsarbejdet mulighed for at påvirke både kirker og de lokalsamfund, som kirkerne er en uløselig del af.

Det årlige menighedsmøde finder sted samme dag og samme sted i forlængelse af orienteringsmødet. Her fortæller menighedsrådet om det forgangne år, fremlægger regnskabet for 2023 og budgettet for 2024.

Babysalmesang

Som et helt nyt tiltag tilbydes babysalmesang i vores tre sogne. Thilde Fjord Madsen byder velkommen til både baby, far og mor.

Babysalmesang foregår i kirken, hvor vi med sang og smil skaber et nærværende rum for dig og din baby. Med sange, remser og simple danse skaber vi et rum for fordybelse og koncentration og et trygt og nærværende øjeblik for dig og din baby.

Babysalmesang er for børn mellem 3-10 måneder. Det er ikke vigtigt, om du har været i kirke før - eller om du “kan synge”. Men det er vigtigt, at du prøver at synge med, da baby elsker sin mors eller fars stemme allerhøjest. Over de 8 gange forløbet varer, er der rig mulighed for at lære sangene godt at kende, da programmet næsten er det samme hver gang. Baby elsker nemlig gentagelser.

Vi slutter af med en kop kaffe i sognehuset, hvor I vil få mulighed for at hygge og snakke med hinanden.

Vi mødes tirsdag kl. 12:00 fra 2/4 2024 til og med 21/5. 2024

Tilmelding direkte til Thilde på: thildefjordmadsen@gmail.com eller 27492944.

PRAKTISK:

- Babysalmesang varer ca. 40 minutter

- Medbring gerne eget tæppe eller dyne

- Du må gerne amme og pusle undervejs

- Du må også komme med en sovende baby.

Hilsen Thilde

girl.png
flowers 3.png
church.PNG

Hevm sagde nørd

Hermed anden del af artiklen ”Hvem sagde nørd”, der blev bragt første gang i kirkebladet for Sct. Mariæ sogn i Helsingør.

Sunde interesser

Visse interesser nyder større status end andre. Interesserer man sig for visse ”smallere” emner havner man nemt i kategorien nørd. Hvornår er et emne ”bredt” nok til at undgå betegnelsen ”nørdet”? Et muligt svar er, at et fagområde skal kunne omsættes til noget praktisk eller dyrkes i fællesskab med andre. Viden om naturvidenskab og IT er særdeles nyttigt, selvom eksperterne inden for begge områder, risikerer at blive kaldt nørder. Ingen studser over det midaldrende par med en dyb og meget udvendig interesse for kunst, rødvin og rejser til rejsemål uden for Harzen, Mallorcas kyststrækninger og Thailand. En dreng med indgående kendskab til engelsk fodbold bliver sjældent kaldt nørd, men er blot en rask dreng. En bred viden om kultur og fodbold kræver fordybelse og engagement, ligesom det kræver fordybelse og sans for detaljer at blive en dygtig håndværker eller sportsmand. Hvem eller hvad afgør, hvad der er en acceptabel interesse, og hvad der ikke er? Eller hvornår er man nørd, og hvornår er man fritaget for betegnelsen? Der er således et skel mellem interesser, der anses for at være ”nørdede” og de mere almindeligt og socialt accepterede interesseområder. Øjensynligt er tendensen, at de interesser, man dyrker i fællesskab med andre, anses for almindeligt accepterede, hvorimod smallere interesser, der kan dyrkes individuelt og oftere tiltrækker mere indadvendte mennesketyper, er ”nørdede”. Hvis man stortrives i sit eget selskab uden konstant behov for at indgå i et larmende fællesskab, opfattes man undertiden som sær. De fleste kender vanskelighederne ved at begrænse sin talestrøm og begejstring, når ens yndlingsemne en sjælden gang kommer på banen.

 

Eksperten, der benytter enhver lejlighed til at bringe sin ”smalle” interesse ind i samtalen, skal nok blive korrigeret af sit sociale netværk. Hendes viden om et ”smalt” emne har måske ikke stor samfundsmæssig betydning, men det har en indgående viden om engelsk fodbold eller vin fra lige præcis den sydvendte skråning i Bourgogne ret beset heller ikke. Overordnet er det godt at interessere sig for noget og dygtiggøre sig, så længe man ikke skader sig selv eller andre.

Fordybelsen

Hvorfor slutter man, at mennesker, der dyrker en bestemt gruppe interesser, må være socialt handicappede? Et bud er, at når man fordyber sig i et stof, må man nødvendigvis sidde i ro. Ro fordrer, at man sidder alene. Sidder man alene, er det nok fordi man er tvunget ind i ensomheden fravalgt af the in crowd. Nej, der kommer ikke meget godt af ensomhed. Derimod er der intet i vejen med den selvvalgte ”alene-hed”. At trække sig tilbage med sine interesser er til glæde og fornøjelse for mange. At gå i dybden, søge mindfulness og retræte er populære modtræk til den hyppigt omtalte noget-så-stressede tilværelse, som mange føler sig fanget i. Barnet, der med jævne mellemrum trækker sig tilbage fra fællesskabet, bliver betragtet som indadvendt, hvilket af nogle anses for at være et problem. Dette barn vælger alene-heden for at samle fornyet energi til en ny tørn i fællesskabets rammer. Andre samler energi gennem fællesskabet. De fleste mennesker praktiserer begge typer adfærd.

 

Hvorfor må man ikke være ekspert?

En nørd kan således være et fagligt dygtigt, ambitiøst og omhyggeligt menneske. Hvorfor omtales han eller hun med et lettere negativt ladet ord som nørd? Janteloven har med rette fået skyld for meget og står her som mistænkt for tendensen med at kategorisere eksperter som nørder og for, at kompetente mennesker undskylder sig med at være nørder. Det synes lettere at være misundelig på den fagligt dygtige, frem for at lade hende eller ham formidle sin viden. Først og fremmest er det forældrene, der skal lære deres børn glæden ved at lære og blive dygtig til noget. Grundskolen bør derefter stå klar til at rumme og stimulere de fagligt dygtige elever.

Vi har brug for eksperterne!

Vi har brug for nørder, eller rettere fagligt kompetente, detaljeorienterede og ikke mindst engagerede eksperter. Ifølge vores folkevalgte politikere er viden landets væsentligste råstof. Det er næppe viden om kvalifikationskampe og rødvin, der her tænkes på, men snarere den hårde og præcise naturvidenskabelige viden og færdigheder, der efterspørges. Det er problematisk, at fagligt ambitiøse og detaljeorienterede mennesker kategoriseres med det tvetydige ord ”nørd”. Hvor ville videnskaben være, hvis ingen havde sat sig ned for at fordybe sig og blive ekspert i et fag?

Organist
Job
bottom of page