top of page

kirker

Der er to kirker: Bringstrup og Sigersted Kirker. De  hører under Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge Pastorat.

Bringstrup Kirke.png

Bringstrup/Sigersted Menighedsråd

Formand: Dennis Gylden, tlf. 29 27 01 10

Præst: Peter Borring Sørensen, tlf. 57 61 30 10

Sigersted Kirke.png

Bringstrup & Sigersted

Gudstjen
Bibel

SAMMENLÆGNING AF MENIGHEDSRÅDENE 
Som mange allerede ved, arbejder menighedsrådet for Gyrstinge sogn og menighedsrådet for Bringstrup og Sigersted sogne på at lægge de to menighedsråd sammen til et menighedsråd med repræsentanter fra de tre sogne. Ansøgningen om sammenlægning er sendt til Kirkeministeriet, og begge menighedsråd håber på en positiv tilbagemelding inden næste menighedsrådsvalg i 2024. De to menighedsråd mødes jævnligt til fælles menighedsrådsmøder, og de tre sogne deles allerede 
om præst, organist og kirkesangere.

 
NYT OM KIRKERNES PERSONALE 
Morten Nybo Slej Jensen er ansat som ny organist den 1. juni, efter Malene Thastum har søgt nye udfordringer. Morten er under uddannelse på Roskilde Kirkemusikskole og er i fuld gang med at akkompagnere gudstjenesterne og de øvrige kirkelige handlinger. Morten har en stor teoretisk og praktisk erfaring med musik. Velkommen til Morten! 
Den ene af vores to kirkesangere, Thilde Fjord Madsen, er 
tilbage efter endt barsel. Velkommen tilbage! 

 

Kirkebil 
Kirkebil er et tilbud til medlemmer af menigheden, som ønsker at deltage i gudstjenesten, men ikke har mulighed for at komme til og fra kirken. 

 

Det er muligt at bestille kirkebil til gudstjenester i vores tre kirker. Sådan gør du: Man bestiller en taxa via Ringsted Taxa på telefon 57 67 35 35. Ved bestillingen opgives kontonummeret 80064.

Nyheder

MINIKONFIRMAND EFTERÅRET 2023

 

Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge pastorat tilbyder undervisning for minikonfirmander i efteråret 2023. 
 

Går dit barn i 3. klasse og er begyndt at stille livets store 
spørgsmål? 

 

Så var det måske noget for jeres barn at blive minikonfirmand. 
 

Gennem leg, historiefortælling, sang og kreativitet får børnene 
indblik i kristendommen med udgangspunkt i børnenes egne 
spørgsmål og erfaringer.  


PRAKTISK 
I 2023 foregår undervisningen i sognehuset i Bringstrup. Mindst en voksen vil ledsage børn, der kører i bus fra Kildeskolen til Bringstrup. 


Spørgsmål kan rettes til sognepræsten Peter Borring 
Sørensen på mail pbso@km.dk eller mobil 25 72 30 10.

UNDERVISNINGEN 
Undervisningen er gratis finder sted på tirsdage mellem kl. 15.30 
og kl. 17.00. 


Første undervisning er tirsdag den 5. september. Sidste 
undervisning finder sted torsdag den 30. november med 
afslutningsgudstjeneste, hvor minikonfirmandernes familier er 
inviteret. 

 

Undervisningen varetages af en håndfuld voksne fra 
menighedsrådet og sognepræsten Peter.  

 

Minikonfirmand er ikke obligatorisk for at blive konfirmeret. Alle 
børn fra klassetrinnet kan deltage, uanset om de er døbt eller ej. 
Undervejs i lektionen får vi et stykke frugt eller en hjemmebagt 
bolle. 

 

Med mange venlige hilsener fra sognepræsten og de andre 
voksne, som alle glæder sig til at møde årets minikonfirmander. 

 

Sognepræsten 

Organis

ÅRETS KONFIRMANDER I BRINGSTRUP OG SIGERSTED KIRKER 
Ved konfirmationen i Bringstrup kirke den 18. maj 2023 
August Thomas Toftegaard Jensen 
Noah Bomann Stikær 
Ella Foldager Thaysen 
Bertram Svinth Frandsen 
Kamille Dominique Thomsen 
Nicoline Buck Rasmussen 
Oskar Gyntzel Maintz 
Carren Rae Christelle Fernandez Cornejo 
Aya Bjørn Christensen 
Mathilde Grosen Zangenberg Mathiesen 
Harald Brehm Garth-Grüner 
Ida Lærke Egebjerg Sørensen 
Mathias Bergstrøm Madsen 
Arn Oisin Keenan 


Ved konfirmationen i Sigersted Kirke 13. maj 2023 
Mille Lilleskov Pedersen 
Sognepræst Peter Borring 

På sporet af… 
Hermed anden og sidste del af vandreturen på de nu nedlagte restbaner mellem Slagelse og Næstved og mellem Dalmose og Skælskør.

---------

FAKTABOKS En restbane er en jernbanestrækning uden fast person – eller godstrafik, men hvor sporene fortsat er intakte. Strækningen mellem Slagelse og Næstved med sidebanen Dalmose-Skælskør blev anlagt i en omgang og åbnede i den 15. maj 1892. Slagelse-Næstved blev lukket for persontrafik i 1971 og for godstrafik (mellem Slagelse og Sandved) i 1986. Dalmose-Skælskør blev nedlagt for persontrafik i 1950 og for godstrafik i 1975. På Sjælland er kun en enkelt restbane bevaret mellem Høng og Gørlev. Denne strækning trafikeres af Vestsjællands Veterantog. 

----------

 

En tidlig lørdag morgen i vinteren 2009 ankom jeg til Slagelse Banegård med tog fra Aarhus, hvor jeg boede dengang, ekviperet med en overlevelses - (læs: kedelig) madpakke, gode støvler og varmt tøj i lag, så jeg undervejs kunne tilpasse min påklædning efter vejrliget. Denne morgen var vejret tåget og køligt. Målet for turens første etape var Sandved, hvorfra der gik en rutebil tilbage til Slagelse, hvor jeg skulle overnatte. 


I perioden inden afrejsen havde jeg studeret strækningerne i 
værkerne Toget går via Dalmose – Slagelse-Næstved og 
Skælskør-banen gennem 100 år og Vestsjællandske Jernbaner. Det ville blive en lidt streng tur både pga. vejret og det anstrengende ved at gå på et jernbanespor, fordi svellerne er glatte i fugtigt vejr. Første stop var Sludstrup, hvor der ikke var meget jernbanestemning tilbage. Næste station var Flakkebjerg, hvor man med lidt god vilje godt kunne fornemme lidt jernbanestemning i form af den bevarede stationsbygning og perron. Næste stop var Dalmose Station, hvor jeg var spændt på at se, hvor meget af det engang omfattende sporterræn, der endnu var bevaret. Ifølge ældre fotografier var store dele af 
arealet mellem Stationsvej og virksomhederne på Lodsvej belagt med side – og rangerspor, da Dalmose Station endnu var et vestsjællandsk jernbaneknudepunkt og en stor statslig arbejdsplads midt i byen. Vandreturen havde som nævnt nostalgiske jernbaneoplevelser som motivation og i mindre grad naturoplevelser, så bortset fra jernbanestemningen på Flakkebjerg Station, var jeg træt, lækkersulten og en anelse understimuleret, da jeg nåede Dalmose. I 2009 var der kun krydsningsporet tilbage af det før så omfattende sporterræn. Lidt slukøret fortsatte jeg turen mod Sandved. Men hvilken lykke! Bagved stationsbygningen lå den lille slagterforretning. Havde en 
by som Dalmose stadig sin slagter? Ja da! I den lille, hyggelige forretning supplerede jeg min ret kedelige madpakke med et par røde pølser. Hver gang jeg kører på Stationsvej og passerer slagterforretningen på Stationsvej, tænker jeg på dengang ”Slagter” - skiltet dukkede op i det ukendte og gjorde en træt og sulten restbanevandrer meget glad. Herefter var højdepunktet på den sidste del af dagens etape at se afgreningen til banen mod Skælskør. Her blev jernbanegeografien gjort meget anskuelig. 

 

Dagen efter kørte jeg tilbage til Sandved med rutebilen fra 
Slagelse og gik resten af turen til Næstved, hvorfra jeg - via 
Ringsted - sidst på eftermiddagen kørte med tog tilbage til 
Aarhus. 


I april samme år gik turen igen til Dalmose, hvor jeg kom med rutebil fra Slagelse for at vandre på strækningen til Skælskør. Jeg ”gik på sporet” ved Dalmose Station og sørgede for at holde til højre efter krydsningen med hovedgaden, så jeg ikke på ny  endte i Næstved. Vejret var denne lørdag langt bedre. Sidebanen til Skælskør var bygget med et langt lettere spor, der lå tættere på underlaget, hvilket gjorde den langt nemmere at vandre på.

 
Et par timer senere nåede jeg Skælskør og ”inspicerede” 
havnebanen og den daværende veteranbaneklubs store 
materielsamling, som stod oprangeret på sporterrænet ved 
Skælskør Banegård, der i lighed med Dalmose Station fungerer som rutebilholdeplads. 

 

Hermed slutter min beretningen om den begivenhedsrige tur på resterne af det vestsjællandske jernbanenet. Tidspunktet for fodturen var velvalgt, da skinnerne blev fjernet få år efter for at give plads til Fodsporet, som er en rekreativ natursti anlagt mellem Slagelse og Næstved og mellem Dalmose og Skælskør.

 

Ønsker man besøge naturstien henvises til hjemmesiden www.fodsporet.dk Frygt ikke! Både sveller og skinner er helt fjernet. Sidst jeg besøgte Dalmose, havde slagteren åbent, så der er mulighed for en rød pølse undervejs. 
Sognepræst Peter Borring

Priest
Flowers 2.png
Flowers.png
church.PNG
flowers 3.png
bottom of page