FORSIDE

FAKTA

LOKALRÅDET

FORENINGER & AKTIVITETER

KIRKER

SKOLER

ERHVERV

NATURLIV

HISTORIE

kirker

Der er to kirker: Bringstrup og Sigersted Kirker. De  hører under Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge Pastorat.

Bringstrup/Sigersted Menighedsråd

Formand: Gitte Stolberg tlf. 61 11 83 60

Præst: Peter Borring Sørensen (vikar)

Gudstjenesteliste

Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge

NOVEMBER

1.   Alle helgens dag Gyrstinge 16.00

8.   Allindemagle 9.00

      Bringstrup 10.30

15. Sigersted 9.00 (Mette Marbæk Johansen)

22. Bringstrup 9.00

      Gyrstinge 10.30

29. Familiegudstjeneste i Gyrstinge 15.00

 

DECEMBER

6.   Allindemagle 9.00

      Bringstrup 10.30

13. Sigersted 9.00

      Gyrstinge 10.30

20. Sigersted 9.00 (Conni Gosmer Schmidt)

24. Juleaften Bringstrup 14.00

                    Gyrstinge 15.15

                    Sigersted 16.30

25. Juledag Sigersted 9.00

                  Gyrstinge 10.30

26. Anden Juledag Bringstrup 10.30

27. Sigersted 10.30

 

JANUAR

1.   Nytårsdag Bringstrup 15.00

3.   Gyrstinge 9.00

      Bringstrup 10.30

10. Sigersted 9.00

      Gyrstinge 10.30

17. Bringstrup 9.00

      Sigersted 10.30

24. Gyrstinge 9.00

      Bringstrup 10.30

31. Sigersted 9.00

      Gyrstinge 10.30

 

FEBRUAR

7.   Bringstrup 9.00 (Mette Marbæk Johansen)

14. Sigersted 10.30

      Familiegudstjeneste i anledning af fastelavn 14.00 i Gyrstinge.

21. Allindemagle 9.00

      Bringstrup 10.30

28. Gyrstinge 10.30

Den 4. oktober blev jeg indsat som sognepræst i de tre sogne, der tilsammen udgør Bringstrup-SigerstedGyrstinge Pastorat. Siden den 1. februar har jeg været konstitueret sognepræst, dvs. vikar, i pastoratet.

 

Da jeg søgte den opslåede stilling, vidste jeg således lidt om, hvad jeg gik ind til. I de fleste tilfælde kender jobsøgeren kun jobbet ud fra teksten i stillingsopslaget og måske fra en enkelt eller et par samtaler med ledere og ansatte i virksomheden og fra personer i netværket, som kender til virksomheden.

 

I vinteren 2019 blev jeg spurgt af biskoppens sekretær, om jeg ønskede at være vikar i Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge i seks måneder i 2020 med indsættelse den 2. februar. Det passede perfekt med, at mit daværende vikariat i Gimlinge-Hyllested pastorat udløb den 31. januar. Derefter måtte jeg have fat i Danmarkskortet for at finde ud af, hvor de tre sogne lå.

 

I sommeren 2018 var jeg på udflugt og kørte fra Ringsted til Vipperød og bemærkede ganske vist skiltet til Gyrstinge ude fra Holbækvejen, men jeg lagde ikke vejen forbi og havde ikke besøgt nogen af de tre sogne, inden jeg halvandet år senere mødte menighedsrådene første gang ved det fælles menighedsrådsmøde den 10. januar i Gyrstinge. Efter indsættelsen i februar 2020 begyndte jeg arbejdet som konstitueret sognepræst. Da jeg under hele min tid som vikarpræst har ønsket at træde ind i et fast embede, overvejede jeg derfor løbende, om Bringstrup-SigerstedGyrstinge var et sted, hvor jeg kunne se mig selv som sognepræst og som borger i lokalsamfundet.

 

Og jo, det kunne jeg. Det korte svar på, hvorfor jeg kunne se mig selv som sognepræst og borger på denne egn, er den måde, hvorpå jeg er blevet modtaget, siden indsættelsen i februar. Jeg er blevet mødt med interesse og venlighed, og det gælder lige fra menighed, menighedsråd, kolleger fra Ringsted-Sorø provsti, kirkernes medarbejdere til borgerne fra de tre sogne. Man er glad for egnen, kirkerne og lokalsamfundene og vil gerne fortælle.

 

I min tid som vikar pendlede jeg fra Helsingør, hvor jeg har boet siden 2012. Jeg er 46 år gammel. Min tilværelse har udspillet sig både i Jylland og på Sjælland. Jeg er vokset op i Hillerød og har boet i Jylland i 16 år. Som helt ung flyttede jeg til Jylland for at studere. Siden jeg blev teologisk kandidat i 2004, har jeg arbejdet i en kommunalforvaltning og senest i Kirkens Korshær, inden jeg i september 2017 blev ordineret til præst. I første omgang var jeg vikar i Kirke Saaby -Kisserup pastorat mellem Holbæk og Roskilde og derefter i GimlingeHyllested pastorat til og med januar 2020.

I skrivende stund er jeg i færd med at komme på plads i den nyligt istandsatte præstegård på Egerupvej. Det er et dejligt hus, og for mig er det helt nyt at være omgivet af så megen natur, ikke mindst den store have mellem præstegården og skoven!

 

I stillingsopslagene bad menighedsrådene ansøgerne om at gøre rede for, hvilke visioner de kunne se for pastoratet i fremtiden. Generelt skal man passe på med at komme udefra og spille klog på forhold, som har virket i mange år, men jeg oplever en ægte interesse for at høre, hvad den nye præst har af idéer. Overordnet mener jeg, at kirken er en del af lokalsamfundet af den simple grund, at det for mig slet ikke giver mening, hvis kirke og lokalsamfund var to isolerede enheder. Det ville være utænkeligt, i særdeleshed i tre så relativt små sogne som Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge. Spørgsmålet om, hvordan dette fællesskab helt specifikt skal udspille sig, skal vi borgere besvare i fællesskab. Med den interesse og venlighed, som jeg har mødt i alle tre sogne, er jeg helt sikker på, at dette fællesskab nok både skal blive fornøjeligt, hyggeligt og til gavn for både foreninger mv. og for de enkelte borgere i Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge sogne.

 

Sognepræst Peter Borring Sørensen