kirker

Der er to kirker: Bringstrup og Sigersted Kirker. De  hører under Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge Pastorat.

Bringstrup Kirke.png

Bringstrup/Sigersted Menighedsråd

Formand: Dennis Gylden, tlf. 29 27 01 10

Præst: Peter Borring Sørensen, tlf. 57 61 30 10

Sigersted Kirke.png

Bringstrup & Sigersted

Gudstjenesteliste

Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge

(Med forbehold for ændringer)

NOVEMBER

7. Alle helgens dag Bringstrup 16.00

14. Sigersted 9.00 (Conni Gosmer Schmidt)

21. Bringstrup 9.00 og Sigersted 10.30

28. Jule - og familiegudstjeneste Gyrstinge 15.00

DECEMBER

5. Sigersted 10.30

12. Gyrstinge 9.00 (Conni Gosmer Schmidt)

19. Bringstrup 9.00 og Gyrstinge 10.30

24. Juleaften

            Gyrstinge 13.00

            Bringstrup 14.00

            Sigersted 15.00

25. Juledag Bringstrup 10.30

26. Anden juledag Gyrstinge 10.30

JANUAR 

1.   Gyrstinge Nytårskur 15.00

2.   Bringstrup 9.00

      Sigersted 10.30

9.   Gyrstinge 10.30

16. Gyrstinge 9.00

      Bringstrup 10.30

23. Gyrstinge 10.30

27. Sigersted Fyraftensgudstjeneste 17.00

30. Bringstrup 9.00

      Sigersted 10.30

FEBRUAR

6.   Sigersted 9.00 (Mette Marbæk Johansen)

13. Gyrstinge 10.30

20. Sigersted 10.30

27. Gyrstinge Familiegudstjeneste 14.00 (Conni Gosmer Schmidt)

MARTS

6.   Bringstrup 9.00 (Conni Gosmer Schmidt)

13. Gyrstinge 10.30

20. Gyrstinge 9.00

      Sigersted 10.30

27. Sigersted 9.00

      Bringstrup 10.30

31. Bringstrup Fyraftensgudstjeneste 17.00

APRIL

3.   Bringstrup 9.00

      Gyrstinge 10.30

10. Gyrstinge 9.00

      Bringstrup 10.30

14. Gyrstinge Skærtorsdag - aftengudstjeneste med spisning          17.30

15. Gyrstinge Langfredag 10.30

17. Gyrstinge Påskedag 9.00

      Sigersted 10.30

18. Sigersted Anden påskedag 9.00

      Bringstrup 10.30

24. Bringstrup 9.00

      Gyrstinge 10.30

28. Sigersted Fyraftensgudstjeneste 17.00

Fællessang og koncert med ny kirkesanger

 

Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted pastorats nytiltrådte sanger Thilde Fjord Madsen giver koncert og leder fællessang  i Gyrstinge kirke søndag den 12.12. kl. 14.00 og i Bringstrup kirke søndag den 19.12. kl. 14.00.

 

Thilde er 27 år, uddannet sanger fra Syddansk Musikkonservatorium og har gennem studietiden særligt interesseret sig for den nordiske sangskat, højskolesangbogen og danske salmer. Hun er i sommers flyttet til Alsted sammen med sin kæreste. I Esbjerg har hun været ansat i Esbjerg Kommunes Kreative Orkester, hvor repertoiret har været for både børn, unge og voksne.

 

Den nye sanger er opvokset i Vestjylland og har et meget bredt musikalsk fundament med jazz, pop, improvisationsmusik m.v., og hun spiller desuden sammen med kæresten Frederik Mensink, der også er konservatorieuddannet. Dette samspil bliver også en del af arrangementet i de to kirker.

 

- Jeg ser frem til ved siden af sangen til de kirkelige handlinger også at kunne lave arrangementer, der kan styrke landsbyfællesskabet og sammenholdet på tværs af sognene, udtaler Thilde Madsen. Jeg vil også gerne udvikle aktiviteterne i sognene og få etableret et lokalt samarbejde om nye tiltag, slutter hun.

 

Sognenes hidtidige kirkesanger Jørgen Lehmann fortsætter ind til videre, men på nedsat tid, og han deltager også aktivt i de to arrangementer.

 

Efter forestillingerne er menighedsrådene vært ved en kop kaffe.

Fyraftensgudstjeneste efterfulgt af fællesspisning

 

Fyraftensgudstjeneste er et nyt initiativ fra de to menighedsråd i Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge pastorat. Planen er, at fyraftensgudstjenesterne skal gå på skift i vores tre kirker kl. 17.00 den sidste torsdag i hver måned. December undtaget.

 

Torsdag den 25. november har vi fyraftensgudstjeneste i Bringstrup kirke kl. 17.00. Det er en aften, hvor vi mødes i kirken til en kort gudstjeneste, hvorefter vi spiser sammen. Det er også en aften, hvor familien ikke behøver at tænke på aftensmad, men kan nyde den i godt selskab med andre fra ens eget sogn eller fra et af ”søstersognene”. Prisen for at deltage er 40,- for voksne og 20,- for børn under 12 år.

 

Af hensyn til indkøb og for at undgå madspild er tilmelding til spisningen nødvendig. Tilmeldingen sker til sognepræsten Peter Borring Sørensen på mobil 25 72 30 10 eller mail pbso@km.dk senest fredag den 19. november. Man er selvfølgelig også velkommen til kun at deltage i gudstjenesten. Med venlig hilsen sognepræsten og menighedsrådene.

church.PNG

Jesus som ung 
Julehandelen er så småt i gang. I boghandlerne er julen sæson 
for biografier fra fremtrædende mennesker inden for sport, kul-
tur og politik. Biografier kan være spændende læsning, da et-
hvert menneske kan fortælle sin helt særlige biografi. Vi har al-
le en historie at fortælle, nemlig historien om vores liv. Selvom 
man kan finde fællestræk mellem mange livshistorier, er ingen 
livshistorie ens. Jeg vil vove at påstå, at der er et bestemt tids-
punkt i tilværelsen, hvor en kendt person skriver sin livshistorie (måske ved hjælp af en såkaldt ghost writer) eller lader en forfatter skrive om personens liv. Det tidspunkt er, når berømthedens liv og karriere har nået et foreløbigt højdepunkt. I det lys ser man lysere på karrieres bump og nedture. Omvendt kan det være svært at forestille sig det kendte menneske, som skriver sin biografi i en periode, hvor karrieren og den øvrige livskvalitet befinder sig i en bølgedal.  

 

I livshistorien om et berømt og talentfuldt menneske hører man ofte beretninger fra mennesker, som allerede i på et tidligt tidspunkt kunne se det helt unikke hos den senere berømte atlet eller musiker. Jo, jo, han/hun kunne noget… det kunne jeg godt se. Det er der en forklaring på. For at nå langt inden for for eksempel sportsdiscipliner og musik, er man nødt til at øve sig allerede fra den tidlige barndom, hvor talentet er åbenlyst. 

 

Der er en biografi, som vi mangler. Det er biografien om ver-
dens mest berømte mand, Jesus Kristus, Guds søn, Gud og 
menneske. Selv skrev Jesus ikke noget. Han producerede heller ikke noget. Beretningerne om ham kan vi læse i evangelierne, men de er ikke fyldestgørende som biografi. Der er adskillige forskelle mellem de tre evangelier, og Johannesevangeliet fremstår som et ret selvstændigt skrift i forhold de synoptiske evangelier. Vil vi vide noget om Jesus, er vi henvist til evangelierne. At evangelierne så har affødt enorme mængder af sekundærlitteratur og er blevet forkyndt milliarder af gange siden den tidligste kristendom, gør os ikke klogere på personen Jesus. 


Hvor talenter inden for sport og musik, som nævnt ovenfor, al-
lerede i en tidlig alder må øve sig for at holde det åbenlyse ta-
lent vedlige, kan man ikke tale om, at Jesus havde et egentligt 
talent. Hvordan var Jesus som barn og ung? Den eneste kilde 
er Lukasevangeliet, hvor en hændelse fra Jesu barndom beskri-
ves med elleve vers i evangeliets andet kapitel.  

 

Sådan gik det til: Da Jesus var blevet tolv år, drog han med 
Maria og Josef til Jerusalem, som det var skik dengang. Da de 
skulle til at hjem til Nazaret, kunne ingen finde Jesus. Han var 
blevet i Jerusalem, uden hans forældre var klar over det. Tænk, en tolvårig dreng alene i en storby. Først ledte Josef og Maria efter Jesus i rejsefølget, men der fandt de ham ikke, og de drog tilbage til Jerusalem for at lede efter Jesus der. Efter tre dage (vær altid vågen, når evangelisterne skriver ”tre dage”!) fandt de Jesus i templet, hvor han sad blandt lærerne. Ikke nok med at han lyttede til dem, han kunne også stille dem kvalificerede spørgsmål til Moseloven. Alle tilstedeværende var forundrede over hans indsigt og over de svar, som han gav på de skriftkloges spørgsmål. Forældrene var ikke mindre forundrede. Hvor og hvornår havde han lært alt det? Maria skældte Jesus ud, fordi han svar stukket af fra dem. Jesus svarede blot: Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader? 

 

Maria og Josef forstod ingenting. Den tolvårige Jesus fulgte med dem tilbage til Nazaret. Herefter var Jesus lydig mod sine forældre, som der står.  

 

Afsnittet slutter med ordene om, at Maria gemte alle ordene i 
sit hjerte. Og videre, at Jesus gik frem i visdom og vækst og 
yndest hos Gud og mennesker. Den sidste sætning er alt, hvad 
evangelierne røber om Jesu tidlige ungdom.  

 

Vi går således glip af de bagkloge og bedrevidende bekendte, 
der fortæller med et glimt i øjet: Jo, han var noget særligt den 
dreng. Jeg så det med det samme… 

 

Et halvt kapitel senere er Jesus tredive år gammel. Efter hans 
dåb, fortælles, at Jesus var omkring tredive år, da han begynd-
te sit virke. Guds søn var blevet voksen. 

 

Sognepræsten

MINIKONFIRMAND EFTERÅRET 2021

Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge pastorat tilbyder undervisning for minikonfirmander i efteråret 2021.

Går dit barn i 3. klasse og er begyndt at stille livets store spørgsmål?

Gennem leg, historiefortælling, sang og kreativitet får børnene indblik i kristendommen med udgangspunkt i børnenes egne spørgsmål og erfaringer.

Var det noget for jeres barn at blive minikonfirmand?

PRAKTISK

Tid: kl. 15.00 – 16.30 torsdag eftermiddage.

I Perioden: Første undervisning er torsdag den 4. november. Afslutning er den 20. januar.

Sted: Sognegården i Gyrstinge og Gyrstinge kirke.

Tilmelding: til sognepræsten Peter Borring Sørensen på mail pbso@km.dk eller mobil 25 72 30 10 senest tirsdag den 2. november.

 

UNDERVISNING

 

Undervisningen varetages af Marianne, Nina, Vibeke og sognepræsten Peter. Minikonfirmand er ikke obligatorisk for at blive konfirmeret. Alle børn fra klassetrinnet kan deltage, uanset om de er døbt eller ej.

 

Undervejs i lektionen får vi et stykke frugt eller en hjemmebagt bolle.

 

Med venlige hilsener fra Marianne, Nina, Vibeke og Peter