kirker

Der er to kirker: Bringstrup og Sigersted Kirker. De  hører under Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge Pastorat.

Bringstrup Kirke.png

Bringstrup/Sigersted Menighedsråd

Formand: Dennis Gylden, tlf. 29 27 01 10

Præst: Peter Borring Sørensen, tlf. 57 61 30 10

Sigersted Kirke.png

Bringstrup & Sigersted

 
 
 

FYRAFTENSGUDSTJENESTER I 2022 
I efteråret genoptager vi vores skik med fyraftensgudstje-
nester den sidste torsdag i måneden. 

  • Torsdag den 29. september i Gyrstinge kirke 

  • Torsdag den 27. oktober i Bringstrup kirke 

  • Torsdag den 24. november i Sigersted kirke. 

 

Fyraftensgudstjenesten begynder kl. 17.00, hvorefter vi 
spiser sammen. 

 

Tilmelding til spisning sker hos sognepræsten. 
 

Hold øje med 
www.bringstrupsigerstedgyrstingepastorat.dk  

 

Høstgudstjeneste den 18. september i Sigersted kirke kl. 10.30. 
 

Fremover vil den årlige høstgudstjeneste gå på skift mellem pastoratets tre kirker.  I 2022 er det Sigersted kirke, der danner rammerne for fejringen af årets høst. Efter gudstjenesten serveres pandekager i Sakristiet. Derefter afholdes et syngmed-arrangement, hvor der ud over fællessangen også bliver lejlighed til at hilse på vores nye organist Malene Thastum. 


Alle er velkomne! 

Kirkebil 
Kirkebil er et tilbud til medlemmer af menigheden, som ønsker at deltage i gudstjenesten, men ikke har mulighed for at komme til og fra kirken. 

Det er muligt at bestille kirkebil til gudstjenester i vores tre kirker. 

Sådan gør du: Man bestiller en taxa via Ringsted Taxa på telefon 57 67 35 35. Ved bestillingen opgives kontonummeret 80064.

 

Ny organist i Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge kirker 
 

Malene Thastum er ansat som organist ved Bringstrup-
Sigersted-Gyrstinge pastorat pr. 1. august. Malene er 50 år 
gammel og uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonser-
vatorium. Hun har desuden taget solistklasse fra Det Fynske 
Musikkonservatorium i 2003.  

 

- Jeg glæder mig til at arbejde i lokalsamfundet, som jeg har 
hørt meget godt om, udtaler Malene og fortsætter: Jeg glæ-
der mig også til at lære folk at kende og er interesseret i at 
etablere en musiktradition inden for kirkernes rammer og 
gerne med involvering af lokale kræfter.  

 

Malene Thastum bor med sin mand i Lynge-Eskilstrup. Hun 
har et grundigt kendskab til kirken, salmerne og liturgien, da 
hun er vokset op med kirkegang og sang i kirkekor i studieti-
den.  

 

Søndag den 18. september udvides den årlige høstgudstje-
neste kl. 10.30 med et syng-med-arrangement i Sigersted 
kirke. Efter gudstjenesten serveres der pandekager, hvoref-
ter man går tilbage til kirken for at synge sammen. Alle er 
velkomne til at deltage og samtidig få hilst på Malene.  

 

Menighedsrådene ser frem til samarbejdet med Malene, som 
allerede har spillet til et par gudstjenester som vikar. 

 
church.PNG

Minikonfirmand  
Er dit barn begyndt at stille livets store spørgsmål? 
Som nu for eksempel: 

  • Hvad sker der, når man dør? 

  • Findes Gud? 

  • Hvorfor hænger Jesus på et kors? 

  • Hvad skal man tro? 

  • Hvad står der i Bibelen? 

  • og så videre… 

 

Så var det måske noget for dit barn at blive minikonfirmand? 
 

Det er et tilbud for 3. klasse fra Kildeskolen og Ringsted 
Ny Friskole. 

 

UNDERVISNINGEN 
Undervisningen er gratis og varetages af Marianne, Nina, 
Vibeke og sognepræsten. 

 

Undervejs i lektionen får vi et stykke frugt eller en hjem-
mebagt bolle. 

 

Gennem leg, historiefortælling, sang og kreativitet får bør-
nene indblik i kristendommen med udgangspunkt i børne-
nes egne spørgsmål og erfaringer.  

 
Hvornår: Torsdage kl. 15.00 – 16.30  

 

10 gange fra september til december. Første gang d. 1/9.  
 

Som afslutning holder vi en afslutningsgudstjeneste for 
forældre og søskende d. 1/12. Efter gudstjenesten er der 
pizza til alle. 

 

Hvor: Sognegården i Gyrstinge og Gyrstinge kirke  
 

TILMELDING: til sognepræsten Peter Borring Sørensen 
på mobil 25 72 30 10 eller mail pbso@km.dk senest d. 18. 
august 2022 

 

PS! Minikonfirmand er ikke obligatorisk for at blive konfir-
meret. 


Med venlige hilsener fra Marianne, Nina, Peter og Vibeke.

 

TÆL IKKE DAGENE 
 

Man bør leve i nuet! Udsagnet er selvmodsigende, men meningen er nogenlunde klar. Hvis nuet viser sig at være mindre fantastisk, er det rigtig godt at have noget at se frem til og glæde sig til. Man tæller dagene, indtil den glædelige begivenhed indtræffer. Af og til støder man ind i opgaver eller forløb, som man med et godt jysk ord kan betegnes som trælse. For at opbygge sin motivation og fokusere på målet, tæller man ned til den dag, hvor opgaven er løst, eller forløbet er forbi. Nedtællingen bør dog ikke blive målet i sig selv. Hermed følger en stille opfordring til ikke at reducere sit liv til en serie af nedtællinger. Hvis tiden bare skal gå - eller 
slås ihjel - glemmer man at bruge tiden godt.  

 

Tælle eller leve? 
 

Situationen er genkendelig: Man har forpligtet sig til at læse 
en bog, som forekommer lidt kedelig, hvorfor man ofte skæver til sidetallet for at se, hvor langt man er nået. Når man læser på denne måde, får man ikke nok ud af bogen. Man fokuserer på at blive færdig og ikke på bogens indhold. Den lidt kedelige opgave bliver blot mere kedelig af, at man ikke koncentrerer sig om den. I en gavebutik lå en vare med påskriften: Don’t count the days – make the days count eller 
frit oversat: Tæl ikke dagene, gør dagene gældende. Udsagnet er ret banalt, men i lighed med mange andre banale udsagn, rummer det meget sandt. Talemåden er en kortfattet opfordring til at koncentrere sig om kvaliteten og ikke kvantiteten af ens tid og til at fylde ens liv med mening frem for blot at tælle frem mod enden.  

 

Hvor mange af ens livs dage skilte sig ud? Var der ikke også 
en dag eller to, hvor man slet og ret kedede sig og kiggede 
på uret nu og da for at slutte dagen med at gå tidligt i seng 
for blot at ligge og vente på søvnens indtræffen? Det er oplagt at spørge: For hvem eller hvad aflægger man regnskab for, om ens dage / timer / minutter og år gør sig gældende? Hvad der giver mening, er op til den enkelte at afgøre. 


To-do-listen 
Nedtællingen kan som før nævnt være et middel til at motivere sig til at komme i gang med gøremål, som man ikke har den store lyst til. Står man over for en lang række nødvendige, men knap så lystbetonede opgaver - skriver man en liste over opgaverne, en såkaldt to-do-liste. Hver udført opgave markeres med et kryds eller lignende, hvorefter der i hjernen udløses en lille dosis dopamin, som skærper lysten til at gå i gang med og løse næste opgave på listen. Før man får set sig om, er man færdig! Det er motiverende at måle, hvor langt man er nået. Det bliver en vane at tælle ned. Man oplever de håndgribelige resultater af sit arbejde. Man gør en forskel, om ikke andet så for sig selv. Når målet er nået, SÅ må man nyde livet, SÅ kan man tillade sig at være lykkelig. 

 

Fortsættes i næste nummer… 
 

(Bragt første gang i Sct. Mariæ sogns kirkeblad i 2015)