FORSIDE

FAKTA

LOKALRÅDET

FORENINGER & AKTIVITETER

KIRKER

SKOLER

ERHVERV

NATURLIV

HISTORIE

kirker

Der er to kirker: Bringstrup og Sigersted Kirker. De  hører under Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge Pastorat.

Bringstrup/Sigersted Menighedsråd

Formand: Gitte Stolberg tlf. 61 11 83 60

Præst: Peter Borring Sørensen (vikar)

På søndag den 4. oktober indsættes Peter Borring Sørensen som ny præst i Bringstrup, Sigersted og Gyrstinge sogne. Indsættelsen finder sted ved gudstjenester i de tre sognekirker under overværelse af provst Lars Poulsen, områdets præster og menighederne. Dagen indledes med morgenandagt i Sigersted kirke kl. 9.00 efterfulgt af gudstjenester i Bringstrup kirke kl. 10.30 og i Gyrstinge kirke kl. 14.00. Kl. 12.00 er der reception på Gyrstinge Skovkro, hvor sognene er værter ved en bid brød.

 

Sognenes beboere og andre interesserede er velkomne til såvel gudstjenesterne som receptionen. Afviklingen af de kirkelige handlinger og receptionen er planlagt under hensyntagen til Corona-reglerne.

Gudstjenesteliste

Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge

NOVEMBER

1.   Alle helgens dag.

8.   (Peter prædiker i Allindemagle 9.00)

      Bringstrup 10.30

15. Sigersted 9.00 (Mette Marbæk Johansen)

22. Bringstrup 9.00

      Gyrstinge 10.30

29. Familiegudstjeneste i Gyrstinge 15.00

DECEMBER

6.   (Peter prædiker i Allindemagle 9.00)

      Bringstrup 10.30

13. Sigersted 9.00

      Gyrstinge 10.30

20. Sigersted 9.00 (Conni Gosmer Schmidt)

24. Juleaften (Tidspunkter er ikke lagt fast)

25. Juledag (Tidspunkter er ikke lagt fast)

26. Anden juledag (Tidspunkter er ikke lagt fast)

27. Sigersted 10.30

JANUAR

1.   Nytårsdag (Tidspunkter er ikke lagt fast)

3.   Gyrstinge 9.00

      Bringstrup 10.30

10. Sigersted 9.00

      Gyrstinge 10.30

17. Bringstrup 9.00

      Sigersted 10.30

24. Gyrstinge 9.00

      Bringstrup 10.30

31. Sigersted 9.00