FORSIDE

FAKTA

LOKALRÅDET

FORENINGER & AKTIVITETER

KIRKER

SKOLER

ERHVERV

NATURLIV

HISTORIE

fakta

Lokalområdet omfatter landsbyområderne Bringstrup, Sigersted, Ørslev Under Skoven, Torpet, Sigersted Huse, Egerup og Skellerød.

 

Antal indbyggere: circa 900 i Bringstrup og Sigersted sogn.

Boliger: Ejer- og andelsboliger.

Ny bosætning: Der er i lokalplan 253 udlagt areal til 3 nye boliger i Sigersted, syd for kirken og der er også ledige grunde i Bringstrup.

Velkommen

til vores landsby:  velkomstfolder 

 

Det er vigtigt for os, der er bosat her, at fællesskabet fortsætter. Vi håber også, at nye beboere i området vil finde det vigtigt - og gerne vil være med i fællesskabet - i det omfang der er lyst - og tid.

 

Man er altid velkommen - og for at vise dette inviterer Lokalrådet til Madbix på skolen. Her er der en god mulighed for at få en fornemmelse af, hvad der rører sig - og hilse på nogle lokale. Husk tilmelding!

Pakke afhentningsbox ved forsamlingshuset

Indkøb: Ringsted bys centrum ligger indenfor 4 - 6 km. Der er en slagter på Havrebjergvej.

Bibliotek: Mobibben kommer til Bringstrup en uge hver måned

Kollektiv trafik: Bus 406, 469 og 234 (mellem Slagelse og Ringsted st.)