Bringstrup & Sigersted

ÅBEN CAFÈ I Friheden: 

 

Nye åbningstider i caféen Eftermiddage kl. 14-17. Caféen er lukket. Brugerne er velkommen til selv at lave kaffe og evt. medbringe kage Aftener kl. 19-21. Caféen er åben. Ved fællesspisning startes kl. 18.

JANUAR 2021

 • Onsdag d. 20. kl. 19.00 ÅBEN CAFÉ i Friheden. Sangaften og lille bankospil

 • Tirsdag d. 19. Næste møde i Fællesrådet

Faste aktiviteter

HVERDAGE Badminton 18.00 – 22.00 BSIF/Idrætssalen på skolen 

Badminton er aflyst pga COVID-19

TORSDAG Fodbold 19.00 BSIF/Boldbanen i Bringstrup

ONSDAG Krolf 14.00 og 19.00 BSIF/Boldbanen i  Bringstrup

FEBRUAR 2021
 • AFLYST Mandag d. 1. kl. 18.00 - Madbix - Skolen

 • AFLYST Torsdag d. 11. kl. 19.00 Lokalrådet generalforsamling - forsamlingshuset

 • AFLYST Torsdag d. 11. kl. 19.00 - Ordinær generalforsamling Bringstrup-Sigersted IF - forsamlingshus 

 • Onsdag d.17. kl. 19.00   Lene viser og fortæller om lokalhistoriske billeder - Café Friheden

MARTS 2021
 • Mandag d. 1. kl. 18.00 Mabix - Skolen 

 • Onsdag d. 17. kl. 18.00 ÅBEN CAFÉ i Friheden. Fællesspisning

 • Onsdag d. 17. kl. 19.00 - Foredrag ved Otto Lundgaard

Nyheder
 

Peter Borring Sørensen (i midten) er indsat som den nye præst

Menighedsrådet: Peter Borring Sørensen der hidtil har været vikar i sognene, er nu vores nye sognepræst. Han er flytte ind i præstegården og blev indsat d. 4-10. Valg til menighedsrådet d. 15-9, gav kun 3 medlemmer og det kræver dispensation fra reglerne.

Ringsted Ny Friskole: Vi har en del udfordringer pga. COVID19 ekstra rengøring og personale koster mange penge. Der bruges administrativt meget tid fordi der hele tiden kommer nye anbefalinger og retningslinjer.

 

Der er pt. kun morgensang udendørs en gang om ugen.

 

Skolen har i år anlagt en permahave og vil gerne have nogle lokale kræfter med. Ideen præsenteres evt. ved en madbix. Er du interesseret kontakt rnf@ringstednyfriskole.dk eller tlf. 57617386.

Lokalrådet: Vores helhedsplan skal revideres, det kræver et borgermøde.

Dette sættes i gang når vi igen kan mødes fysisk.

 

Landsbypedelordningen under FGU fungerer igen. Der kan søges om hjælp til vedligeholdelse af vores offentlige arealer, vi skal selv sørge for materialer. Kontakt Robin Hinge på tlf. 20905100.

 

Vedr. Banedanmark, har Ringsted byråd vedtaget at støtte den østlige udfletning hvor tog fra Køge kan krydse tog fra Roskilde ud af niveau omkring Fjellebro/Kværkeby. Dette vil ikke gå ud over vores området i modsætning til sydlig og nordlig omfartsbane som er foreslået tæt på hhv. Skellerød og Ørlsevunderskov.

Puljeansøgninger: Helhedsplanpuljen og Kulturpuljen: Ansøgningsfrist 15. januar 2021. Temaudviklingspuljen søges løbende. Der er mange penge i puljerne som ikke bliver brugt i år pga. COVID-19.

Forsamlingshus

Vi har i sommer, medens der var lukket ned fået renoveret den sidste del af køkkenet, der er lagt nyt gulv og det er blevet mere brugervenligt. Friskolen har benyttet huset i foråret. Huset var udlejet alle weekender året ud men de fleste arrangementer er nu aflyst. Vigersted forsamlingshus har kontaktet Erik for at få gode råd, idet de nu skal overtage deres hus for 1 kr.

Café Friheden:

 ÅBEN CAFÈ i Friheden 2020-2021

 I denne sæson sker der en ændring i forhold til tidligere år.

 

Fremmødet til de fleste aktiviteterne og caféen har været stabilt – lavt desværre – gennem længere tid, kun fællesspisningerne, foredragene og syklubben tiltrækker folk. Derfor har vi holdt et møde, hvor vi har diskuteret indhold og åbningstider for den kommende sæson.

 

Vi vil fastholde fællesspisningerne og foredragene ved aftenåbningerne og syklubben vil mødes om eftermiddagen. Om eftermiddagen vil caféen holde lukket og brugerne opfordres til selv af lave kaffe og evt. tage kage med.

 

Ved aftenarrangementerne vil caféen være åben og stå for fællesspisninger, foredrag samt et par sangaftener med blandet indhold. De forskellige arrangementer vil løbende blive omtalt på vores Facebook-side (cafe i friheden Bringstrup) og Lokalrådet hjemmeside (bringstrup-sigersted.dk).

Rollespilsforeningen: har ikke holdt sommerferie. Der er øget fremmøde, de plejer at være ca. 30, men nu kommer der op mod 50. De er kun udendørs nu og ved ikke rigtig hvordan vi kan/vil gøre til vinter

KROLF:

Nu er efteråret over os, men det afholder os ikke fra at spille krolf. Hver onsdag eftermiddag mødes vi på banen i Bringstrup og hygger os med krolfspillet og socialt samvær. Vi fortsætter så længe vejret tillader det. Når det bliver for surt i vejret, rykker vi indenfor i forsamlingshuset. Her vil vi spille forskellige spil. Det hele foregår onsdag eftermiddag kl. 14. 
 

For yderligere information kontakt Marianne på mobil nr.  61 36 63 19 
På krolfholdets vegne   
Marianne F. Christiansen

MoBibben

(overfor forsamlingshuset)

 • AFLYST 11. — 17. januar

 • AFLYST 8. — 14.  februar

 • 8. — 14.  marts

(forbehold for ændringer).

Åbningstiderne er 8 - 22 alle dage undtagen fredag og lørdag, hvor der lukkes kl. 20, og mandag hvor der først åbnes  kl. 13.

30516120_10213417453124260_4659601146027