MENU

FORSIDE

FAKTA

LOKALRÅDET

FORENINGER & AKTIVITETER

KIRKER

SKOLER

ERHVERV

NATURLIV

HISTORIE

Populære sider
FEBRUAR 2021
 • Mandag d. 1. kl. 18.00 - Madbix - Skolen

 • Onsdag d.17. kl. 19.00   Lene viser og fortæller om lokalhistoriske billeder - Café Friheden

DECEMBER 2020
 • Mandag d. 7. kl. 18.00 Jule-madbix - Skolen 

 • Mandag d. 28. kl. 18.30 Teater og juletræ i Bringstrup forsamlingshus

JANUAR 2021

 • Onsdag d. 20. kl. 19.00 ÅBEN CAFÉ i Friheden. Sangaften og lille bankospil

 • Tirsdag d. 19. Næste møde i Fællesrådet

 
Faste aktiviteter

HVERDAGE Badminton 18.00 – 22.00 BSIF/Idrætssalen på skolen 

ONSDAG Krolf 14.00 og 19.00 BSIF/Boldbanen i  Bringstrup

TORSDAG Fodbold 19.00 BSIF/Boldbanen i Bringstrup

Nyheder
 

Peter Borring Sørensen (i midten) er indsat som den nye præst

Ringsted Ny Friskole: Vi har en del udfordringer pga. COVID19 ekstra rengøring og personale koster mange penge. Der bruges administrativt meget tid fordi der hele tiden kommer nye anbefalinger og retningslinjer.

 

Der er pt. kun morgensang udendørs en gang om ugen.

 

Skolen har i år anlagt en permahave og vil gerne have nogle lokale kræfter med. Ideen præsenteres evt. ved en madbix. Er du interesseret kontakt rnf@ringstednyfriskole.dk eller tlf. 57617386.

ÅBEN CAFÈ I Friheden: 

 

Nye åbningstider i caféen Eftermiddage kl. 14-17. Caféen er lukket. Brugerne er velkommen til selv at lave kaffe og evt. medbringe kage Aftener kl. 19-21. Caféen er åben. Ved fællesspisning startes kl. 18.

Teater og juletræ i Bringstrup forsamlingshus

Den 28-12-2020 kl. 18.30

Man kan tilmelde sig ved at sende et lille beløb på konto.  Husk at skrive antal børn, så der er godteposer til alle børn. I kan også tilmelde jer til vores indsamlere som kommer rundt i lokalområdet: Bringstrup– Sigersted—Torpet— Ørslevunderskov. Der tages forbehold for myndighedernes restriktioner grundet COID-19.

Juletræskomite Erik Christiansen

Café Friheden:

 ÅBEN CAFÈ i Friheden 2020-2021

 I denne sæson sker der en ændring i forhold til tidligere år.

 

Fremmødet til de fleste aktiviteterne og caféen har været stabilt – lavt desværre – gennem længere tid, kun fællesspisningerne, foredragene og syklubben tiltrækker folk. Derfor har vi holdt et møde, hvor vi har diskuteret indhold og åbningstider for den kommende sæson.

 

Vi vil fastholde fællesspisningerne og foredragene ved aftenåbningerne og syklubben vil mødes om eftermiddagen. Om eftermiddagen vil caféen holde lukket og brugerne opfordres til selv af lave kaffe og evt. tage kage med.

 

Ved aftenarrangementerne vil caféen være åben og stå for fællesspisninger, foredrag samt et par sangaftener med blandet indhold. De forskellige arrangementer vil løbende blive omtalt på vores Facebook-side (cafe i friheden Bringstrup) og Lokalrådet hjemmeside (bringstrupsigersted.dk).

Badminton er aflyst pga COVID-19

Menighedsrådet: Peter Borring Sørensen der hidtil har været vikar i sognene, er nu vores nye sognepræst. Han er flytte ind i præstegården og blev indsat d. 4-10. Valg til menighedsrådet d. 15-9, gav kun 3 medlemmer og det kræver dispensation fra reglerne.

Rollespilsforeningen: har ikke holdt sommerferie. Der er øget fremmøde, de plejer at være ca. 30, men nu kommer der op mod 50. De er kun udendørs nu og ved ikke rigtig hvordan vi kan/vil gøre til vinter

Lokalrådet: Vores helhedsplan skal revideres, det kræver et borgermøde.

Dette sættes i gang når vi igen kan mødes fysisk.

 

Landsbypedelordningen under FGU fungerer igen. Der kan søges om hjælp til vedligeholdelse af vores offentlige arealer, vi skal selv sørge for materialer. Kontakt Robin Hinge på tlf. 20905100.

 

Vedr. Banedanmark, har Ringsted byråd vedtaget at støtte den østlige udfletning hvor tog fra Køge kan krydse tog fra Roskilde ud af niveau omkring Fjellebro/Kværkeby. Dette vil ikke gå ud over vores området i modsætning til sydlig og nordlig omfartsbane som er foreslået tæt på hhv. Skellerød og Ørlsevunderskov.

Puljeansøgninger: Helhedsplanpuljen og Kulturpuljen: Ansøgningsfrist 15. januar 2021. Temaudviklingspuljen søges løbende. Der er mange penge i puljerne som ikke bliver brugt i år pga. COVID-19.

Forsamlingshus

Vi har i sommer, medens der var lukket ned fået renoveret den sidste del af køkkenet, der er lagt nyt gulv og det er blevet mere brugervenligt. Friskolen har benyttet huset i foråret. Huset var udlejet alle weekender året ud men de fleste arrangementer er nu aflyst. Vigersted forsamlingshus har kontaktet Erik for at få gode råd, idet de nu skal overtage deres hus for 1 kr.

MARTS 2021
 • Mandag d. 1. kl. 18.00 Mabix - Skolen 

 • Torsdag d. 11. kl. 19.00 Lokalrådet generalforsamling - forsamlingshuset

 • Torsdag d. 11. kl. 19.00 - Ordinær generalforsamling Bringstrup-Sigersted IF - forsamlingshus 

 • Onsdag d. 17. kl. 18.00 ÅBEN CAFÉ i Friheden. Fællesspisning

 • Onsdag d. 17. kl. 19.00 - Foredrag ved Otto Lundgaard

MoBibben

(overfor forsamlingshuset)

 • 16. — 22. november

 • 14. — 20.  december

 • 11. — 17. januar

 • 8. — 14.  februar

 • 8. — 14.  marts

(forbehold for ændringer).

Åbningstiderne er 8 - 22 alle dage undtagen fredag og lørdag, hvor der lukkes kl. 20, og mandag hvor der først åbnes  kl. 13.

 

KROLF:

Nu er efteråret over os, men det afholder os ikke fra at spille krolf. Hver onsdag eftermiddag mødes vi på banen i Bringstrup og hygger os med krolfspillet og socialt samvær. Vi fortsætter så længe vejret tillader det. Når det bliver for surt i vejret, rykker vi indenfor i forsamlingshuset. Her vil vi spille forskellige spil. Det hele foregår onsdag eftermiddag kl. 14. 
 

For yderligere information kontakt Marianne på mobil nr.  61 36 63 19 
På krolfholdets vegne   
Marianne F. Christiansen

Teater og juletræsfest i Bringstrup Forsamlingshus

Fra 1870´erne har der været tradition for at holde juletræsfest i ”Friheden”

Juletræsfesten afholdes hvert år d. 28.12 fra kl. 18.30

 

Vi danser om juletræet, leger sanglege, ser teater (støttet af Kommunen) og hygger os. Det er muligt at købe pølser, æbleskiver mm i caféen og der er godteposer til de tilmeldte børn. Alle interesserede er velkomne til nogle hyggelige timer ovenpå en veloverstået jul. Husk tilmelding af børn og en donation, så vi fortsat kan uddele godteposer til børnene.

 

Vi glæder os til at se jer, de bedste ønsker om en glædelig jul fra Juletræskomiteen

Madbix