Bringstrup & Sigersted

Links til andre hjemmesider

Links til Facebook-grupper

Links til videoer

WhatsApp Image 2021-01-16 at 16.17
WhatsApp Image 2021-01-16 at 16.17

WhatsApp Image 2021-01-16 at 16.17
WhatsApp Image 2021-01-16 at 16.17

WhatsApp Image 2021-01-16 at 16.17
WhatsApp Image 2021-01-16 at 16.17

WhatsApp Image 2021-01-16 at 16.17
WhatsApp Image 2021-01-16 at 16.17

1/9
Faste aktiviteter

HVERDAGE Badminton 18.00 – 22.00 BSIF/Idrætssalen på skolen 

Badminton er aflyst pga COVID-19

TORSDAG Fodbold 19.00 BSIF/Boldbanen i Bringstrup

ONSDAG Krolf 14.00 og 19.00 BSIF/Boldbanen i  Bringstrup

MAJ 2021
  • Torsdag d. 13. kl. 10 Konfirmationsgudstjenesten i Bringstrup (Kristi himmelfarts dag)

JUNI 2021
  • Tirsdag d. 1. kl. 19.00 - Generalforsamlinger:  
    BSIF, Lokalråd og Forsamlingshus (forsamlingshuset Friheden)

MoBibben

(overfor forsamlingshuset)

OBS! MoBibben er lukket Grundlovsdag samt alle søndage på grund af coronarestriktioner

  • 31. maj - 6. juni 

  • 28. juni - 4. juli

  • 26. juli - 1. august

(forbehold for ændringer).

Åbningstiderne er 8 - 22 alle dage undtagen fredag og lørdag, hvor der lukkes kl. 20, og mandag hvor der først åbnes  kl. 13.

ÅBEN CAFÈ I Friheden: 

 

Pga. samlingsforbuddet er det svært at vide om café Friheden må holde åbent resten af

sæsonen 20/21. De forskellige arrangementer vil løbende blive omtalt på vores Facebook-side 
(cafe i friheden Bringstrup) og Lokalrådets hjemmeside.

 

Nye åbningstider i caféen

- Eftermiddage kl. 14-17. Caféen er lukket. Brugerne er velkommen til selv at lave kaffe og evt. medbringe kage

- Aftener kl. 19-21. Caféen er åben. Ved fællesspisning startes kl. 18.

kroft 2
kroft 2

Høstfesten
Høstfesten

Madbix
Madbix

kroft 2
kroft 2

1/5
Nyheder

Kirken

Da påsken nåede til Bringstrup 


I år forsøgte vi i menighedsrådet os med noget nyt i Bringstrup sogn, nemlig friluftsgudstjeneste til at hilse påsken velkommen med. Selvom vejret ikke var så forårsagtigt, som man måske kunne ønske sig, var det et en rar oplevelse at fejre gudstjeneste udendørs i år. Det er blevet tilladt at fejre gudstjeneste for op til halvtreds mennesker, blot det foregår udenfor. Vores organist og kirkesanger stod sammen med mig i præstegårdens garage. Menigheden både sad og stod under kastanjetræet på gårdspladsen ved præstegården. Anden påskedag stod den ligeledes på  friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven i Gyrstinge.

 
Ganske vist løber julen med den største opmærksomhed, men påsken er kirkens og kristendommens største højtid. Det var påskemorgen, at Jesus stod op af sin grav tre dage efter korsfæstelsen langfredag. Men hvad kommer det os ved? Jo, påskedag fejrer vi, at Jesus Kristus er dødens overmand. Da Jesus opstod fra de døde, vandt livet over døden. Jesus er Guds søn. Han er både Gud og menneske. Undfanget af Helligånden og født af Jomfru Maria. Da Jesus blev korsfæstet led han på samme måde, som et hvilket som helst andet menneske ville lide under den frygtelige mishandling. Da han døde, døde han som et menneske, der mister livet. Og så stod han op fra graven.  

Det er det underfulde ved opstandelsen. At et menneske dør og genopstår.

 
Evangelieksterne, der handler om Jesu opstandelse, bliver læst ved begravelser og bisættelser. Det er netop, når vi befinder os i sorg og savn, at vi har behovet for at høre om opstandelsen. Den underfulde beretning om livet, der overvinder døden. Beretningen skal netop indgyde os håb i en situation, hvor sorgen hærger og sætter lange skygger ind i tilværelsen. Så er opstandelsen det lys, der lyser håb ind i sorgens mørke. Dette, at et menneske dør og genopstår, skænker os håbet på vores egen opstandelsen en skønne dag. Det er kødets opstandelse, som vi bekender troen på i trosbekendelsen.  

 

Mørket i form af sorg, vrede, had og jalousi kan ramme os alle, men opleves individuelt. Vi kan vise hinanden medfølelse og lægge skuldre og øre til det menneske, der befinder sig i mørket, men vi kan ikke fuldt og helt sætte os i 
vedkommendes sted. I 2021 er det lidt anderledes. Vi står i den 

usædvanlige og ulyksalige situation, at vi bærer på den samme sorg. Sorg er måske så meget sagt, kunne man indvende, men det er sikkert, at alle har lidt afsavn i dette år, hvor pandemien har hærget. Vi lider alle afsavn i større eller mindre grad. Vi er i den grad i samme båd. 


Derfor har vi i 2021 et særligt behov for at høre det glade budskab om Jesu opstandelse. Jo, jeg havde forestillet mig en boblende og spirende påskemorgen med forårssolen, der lyste gårdspladsen op med duften af foråret kildende i næsten, mens vi stod under kastanjetræet og hørte det glade budskab. Lidt romantiker har man vel lov at være! Men opstandelsesbudskabet står stadig. 


Påskens glade budskab er, at livet vinder over døden. Det er det håb, som lyser ind i vores tilværelse her og nu med det evige liv som horisont for vores jordiske liv. Modsætningen er håbløsheden, som dræner mod og energi ud af alting. Håbet derimod, skænker os energien til at komme i gang og komme ud og se frem mod den dag, hvor vi igen må mødes med så mange så ofte, som vi selv ønsker. Energien og livslysten til at næres og trives i samværet med andre mennesker. Det er blevet sagt og skrevet før, men vi savner fællesskabet. I kirkerne savner vi muligheden for at samle flere end de 13 mennesker, som vi må være på nuværende tidspunkt. Påskens glade budskab skænker os håb og energi til at se frem til den dag, hvor vi igen må mødes og dyrke det fællesskab, som er kendetegnende for Bringstrup og Sigersted sogne.

Fodbol 

Der er træning for alle hver torsdag fra, kl. 19.00 til ca. 20.30, på Bringstrup stadion. 


Alle er velkomne.

 
BEMÆRK at pga. Coronasituationen skal i komme omklædt til træning, vi har ikke åbnet 

omklædningsrummene til træning endnu. Der vil dog være adgang til toilet, hvis bliver nødvendigt.  


Links til turneringskampe 
 

Serie 5
Oldboys +32, 8 mands 
Superveteran +50, 8 mands

 

Hvis du/I er interesserede kan I kontakte Patrick Bendtsen på tlf. 22 15 41 29 
 

Tirsdagsklub 
Interesserede er altid velkomne til tirsdagsklubbens arrangementer med tilholdssted i Gyrstinge Præstegård.  
Kontakt Hilde på 2091 4596

Lokalråd

Landsbyforum holdt generalforsamling d. 27. april. Formanden ønskede ikke at fortsætte og Jens-Christian Nielsen fra Vetterslev blev valgt som ny formand. Lárus fortsætter som økonomiansvarlig, samt ansvarlig for Temaudviklingspuljen og Kulturpuljen.

Der er frist for ansøgninger til kulturpuljen til div. arrangementer og til Helhedsplanpuljen d. 15. maj.

 

Landsbyforum vil i kommende år arbejde med stier på landet, mellem landsbyerne og sikre skolestier. Desuden er der stadig fokus på bosætning og hvordan vi kan forskønne vores landsbyer.

Lokalrådet holdt møde den 28. april. Forberedelserne til optagelser til omkostningsfri professionel tilflytter og bosætningsfilm er godt i gang. Optagelserne foregår den 18. maj. Filmen, som vil vare 2-3 minutter, vil indeholde fakta om området, 2-3 korte interview og der vil blive filmet flere steder i området. Filmen lægges på diverse hjemmesider og facebookgrupper og 
forventes at blive delt rigtig mange gange så mange får set den. 

 

Husk at sende besked til Lárus (bringstrupvej77@gmail.com) hvis du ønsker Lokal Nyt elektronisk – så får du det 2 – 3 uger tidligere end den trykte udgave.

 
Hvis du får en ny nabo så giv besked til Lárus så vi eller du kan byde dem velkommen ved at give dem en velkomstfolder med 
fribillet til Madbix. 


Der er Fællesrådsmøde den 20. maj hvor vi skal have Halloween på plads og om vi evt. skal genoptage Sct. Hansbål i skoven. De udskudte fælles generalforsamlinger afholdes  den 1.  juni i Friheden kl. 19.

 
Der afholdes planlægningsmøde for Onsdags Cafeen inden sommerferien. Nye personer er interesserede i at deltage. Der arbejdes bl.a. med høstfest hvor Café Ingeborg hjælper til ved at lave maden.    


Lokalrådet indkalder til borgermøde for drøftelse af opdateret helhedsplan i starten af efteråret. Planen skal gerne være klar 
inden ansøgningsfristen til Helhedsplanpuljen den 15.oktober.

KROLF:

Så blev det endelig forår igen og vi er godt i gang med krolfspillet. 


Vi kunne godt tænke os nogen flere medlemmer, så har du lyst og tid så kom ud og vær med til god motion, hyggeligt samvær under spillet og efterfølgende medbragt kaffe under banens dejlige halvtag. 


Vi spiller hver onsdag kl. 14.00 og når vejret tillader det, igen kl. 19.00. 


Vi ses på Bringstrup sportsplads.

 

For yderligere information kontakt Marianne på mobil nr.  61 36 63 19