Bringstrup & Sigersted

Links til andre hjemmesider

Links til Facebook-grupper

ÅBEN CAFÈ I Friheden: 

 

Pga. samlingsforbuddet er det svært at vide om café Friheden må holde åbent resten af

sæsonen 20/21. De forskellige arrangementer vil løbende blive omtalt på vores Facebook-side 
(cafe i friheden Bringstrup) og Lokalrådets hjemmeside.

 

Nye åbningstider i caféen

- Eftermiddage kl. 14-17. Caféen er lukket. Brugerne er velkommen til selv at lave kaffe og evt. medbringe kage

- Aftener kl. 19-21. Caféen er åben. Ved fællesspisning startes kl. 18.

Faste aktiviteter

HVERDAGE Badminton 18.00 – 22.00 BSIF/Idrætssalen på skolen 

Badminton er aflyst pga COVID-19

TORSDAG Fodbold 19.00 BSIF/Boldbanen i Bringstrup

ONSDAG Krolf 14.00 og 19.00 BSIF/Boldbanen i  Bringstrup

MAJ 2021
  • Torsdag d. 13. kl. 10 Konfirmationsgudstjenesten i Bringstrup (Kristi himmelfarts dag)

JUNI 2021
  • Ordinær generalforsamling i Bringstrup-Sigersted IF - starten af Juni

MoBibben

(overfor forsamlingshuset)

  • 8. - 14.  marts

  • 5. - 11. april

  • 3. - 9. maj

  • 31. maj - 6. juni

(forbehold for ændringer).

Åbningstiderne er 8 - 22 alle dage undtagen fredag og lørdag, hvor der lukkes kl. 20, og mandag hvor der først åbnes  kl. 13.

Nyheder
Se den nyeste Lokal Nyt her

Kirken

Vi vil mødes igen 
Ordlyden af overskriften er inspireret af titlen på sangen We’ll Meet Again (Vi vil mødes igen), som den britiske sangerinde Vera Lynn gjorde kendt i 1943. Teksten om at mødes igen vandt genklang i 1943, mens den anden  verdenskrig rasede. Som en følge af krigen og de deraf mildest talt usikre forhold, tog mange mennesker afsked med hinanden uden at vide, om de kom til at mødes igen og fortsætte deres fællesskab.

Da dronning Elizabeth II den 5. april 2020 holdt tale til befolkningen i Storbritannien og resten af det britiske statssamfund Commonwealth, benyttede dronningen sig af frasen We’ll Meet Again. Håbet om at mødes igen var atter blevet relevant i 2020, hvor det ikke var en verdenskrig, men coronapandemien, der rasede verden over. På datoen for dronningens tale var store dele af Danmark og resten af verden som bekendt lukket ned, og det var i den grad anledning til at minde hinanden om, at vi ville mødes igen, 
når det efterhånden blev forsvarligt at åbne samfundet igen. 


Nu er der gået det meste af et år, og nok mødte mange af os hinanden i løbet af sommeren og det tidlige efterår, men det var stadig under hensyntagen til de velkendte sikkerhedsforanstaltninger med håndsprit, fysisk afstand 
m.m. I vores kirker begyndte vi på ny at holde gudstjenester. Vores konfirmander blev konfirmeret i august. 

I skrivende stund (i midten af januar) lever vi igen under en omfattende nedlukning af samfundet. Håbet om at mødes igen vækker genklang, når vi sidder hver for sig og længes efter igen at må mødes med større grupper af mennesker. Længslen efter socialt liv er et blandt utallige symptomer på den hyppigt omtalte coronatræthed, som de fleste af os nok oplever. 

Medierne oplyser løbende om  smittetryk og andre såkaldte ”coronatal”, mens andre skriver og taler om det gode, som coronapandemien har ført med sig. Under nedlukningen i foråret nød nogle i deres stille sind, at tempoet på arbejdspladsen og i fritidslivet faldt drastisk. Der var tid til at spille brætspil, bage og tilberede simremad, læse romaner og lytte til musikalbums og til at dykke ned i håndarbejdets glæder. Adskillige brancher led – og lider - voldsomt under det faktum, at vi blev hjemme og ikke bevægede os ud.  


Fordelene ved det stille liv inden for hjemmets fire vægge blev fremhævet af nogle, mens andre kedede sig bravt. For mennesker, hvor hverdagen er en hektisk jagen rundt, har tilværelsen under nedlukningen lært, at der er meget 
at hente i fordybelsen og roen. Men den stille tilværelse er ikke noget, som vi har valgt til. Det stille liv under nedlukningen er blevet os pålagt som middel til at standse smittespredningen. 

Konfirmationsgudstjenesten i Bringstrup 13. maj kl. 10 
(Kristi himmelfarts dag) suppleres med en konfirmationsgudstjeneste lørdag den 18. september 2021 kl. 10. Forældrene kan frit vælge hvilken dato, der passer dem bedst. 
Konfirmationsgudstjenesten i Sigersted er 9. maj kl. 10. Præsten

Fodbol 

Fodbolden har som så meget andet, været lagt ned af Corona, med aflysning af vinterturneringen og restriktioner på antal deltagere til træninger, men vi håber at kunne vende tilbage til noget der kan minde om normale tilstande når forårsturneringerne starter, og der kan vi tilbyde: 
SENIOR  
Så vi fortsætter med 1 hold i serie 5 turne-
ringen, vi håber at se alle vores gamle medlemmer og nye medlemmer er selvfølgelig meget velkomne.  
Hvis du/I er interesserede kan I kontakte Patrick Bendtsen på tlf. 22 15 41 29 
OLDBOYS (Over 32 år) 
Vi har igen oprettet et Oldboys 8 mands hold, så hvis du har lyst til at komme ud og røre dig lidt, og samtidigt få noget kammeratligt samvær med i købet.   
Så kontakt Rene Hansen 5192 0333 eller Allan Nielsen på bsif@mail.dk  
Superveteran oldboys (+50 år) 
Der bliver tilmeldt et superveteran 8 mands hold til amts turnering.  
Vi kan rigtigt godt bruge flere spillere på +50 holdet, så hvis du syntes om godt kammeratligt samvær og samtidig få lidt motion, så er det lige noget for dig. 
Så hvis du er over 45/50 år og har lyst til at komme ud og røre dig lidt, så kan du kontakte holdleder Kenneth Errboe på 25548341 eller dkerrboe@hotmail.com  eller formand Allan Nielsen på 
bsif@mail.dk for yderligere information.

Tirsdagsklub 
Interesserede er altid velkomne til tirsdagsklubbens arran-
gementer med tilholdssted i Gyrstinge Præstegård.  
Kontakt Hilde på 2091 4596

Forsamlingshus:

Vi har ikke de store nyheder. Så vi har haft et roligt år grundet coronaen. Udlejningen ligger på omkring 50 % i forhold til sidste år. 


Bestyrelsen har dog ikke holdt helt fri. Vi har haft gang i renovering af køkkenet samt diverse små reparationer, rengøring af huset, beskæring af træer samt fået en ny gadelampe op på parkeringspladsen (som vi dog fik betalt af kommunen).

 
Vi har en lille bøn til alle lokale i vores område. Hvis der skulle være nogle i lokalbefolkningen der skulle have lidt 
tid og interesse i at vi fortsat skal have et velfungerende forsamlingshus skal man være velkommen til at komme i 
fondsbestyrelsen for forsamlingshuset eller bare give en hånd med når vi har arbejdsdag. 

Fællesråd - Film

Sidste år fik vi en henvendelse fra et firma der vil lave en kort film om vores område uden omkostning for de lokale foreninger. Omkostningerne financieres af sponsorer og 
det er lykkedes firmaet at samle nok penge ind til filmen. 


I den kommende tid drøftes hvad der skal med i filmen med udgangspunkt i at gøre opmærksom på områdets herligheder, sprede budskabet om de forskellige foreninger til nuværende og kommende borgere, gøre opmærksom på aktiviteter og muligheder i områdets og eksisterende husningsmuligheder.  
 

Filmen, som vil vare 2-3 minutter, vil indeholde fakta om området, 2-3 korte interview og der vil blive filmet flere steder i området: i landsbyerne, ved kirkerne, ved forsamlingshuset, ved skolen, på idrætspladsen og i Bringstrup-skoven hvor rollespilsforeningen vil stille op samt ude i landskabet bl.a. ved Hagbartshøj. Der bruges bl.a. drone til filmoptagelserne så vi kan se området fra luften. 

 
Da vi gerne vil vise området fra den bedste side er filmningen aftalt til den 18. maj. 


Filmen lægges på diverse hjemmesider og facebookgrupper og forventes at blive delt rigtig mange gange så mange får set den. 

KROLF:

Nu er vinteren kommet til Danmark og coronaen raser. 


Men vi håber alle på at vinteren igen slipper sit tag og at coronavaccinationen kommer til at virke i takt med at dagene bliver længere.

 
Når banen igen er klar til at spille på håber vi at vi må mødes og spille krolf igen.

 

Hver onsdag eftermiddag mødes vi på banen i Bringstrup og hygger os med krolfspillet og socialt samvær. Vi fortsætter så længe vejret tillader det. Når det bliver for surt i vejret, rykker vi indenfor i forsamlingshuset. Her vil vi spille forskellige spil. Det hele foregår onsdag eftermiddag kl. 14.

 

For yderligere information kontakt Marianne på mobil nr.  61 36 63 19 
På krolfholdets vegne   
Marianne F. Christiansen