Bringstrup & Sigersted

Hostfest.png

HØSTGUDSTJENESTE

I Bringstrup kirke søndag den 26. september kl. 10.30.

Efter gudstjenesten går vi over i Bringstrup Forsamlingshus Friheden, Egerupvej 6.

Her byder menighedsrådene på tapas og en slurk

MINIKONFIRMAND EFTERÅRET 2021 see her

Faste aktiviteter

HVERDAGE (1-10-21 — 31-03- 22) Badminton 18.00 – 22.00 BSIF/Idrætssalen på skolen 

TORSDAG Fodbold (alle hold) 19.00 BSIF/Boldbanen i Bringstrup

ONSDAG Krolf 14.00 og 19.00 BSIF/Boldbanen i  Bringstrup

MoBibben

(overfor forsamlingshuset)

23. — 29. august

20. — 26. september

18. — 24. oktober

15. — 21. november

13. — 19. december

10. — 16. januar

(forbehold for ændringer).

Åbningstiderne er 8 - 22 alle dage undtagen fredag og lørdag, hvor der lukkes kl. 20, og mandag hvor der først åbnes  kl. 13.

kroft 2
kroft 2

press to zoom
Høstfesten
Høstfesten

press to zoom
Madbix
Madbix

press to zoom
kroft 2
kroft 2

press to zoom
1/5
Nyheder

Lokalråd

De udskudte fælles generalforsamlinger blev afholdt den 1. juni i Friheden kl. 19. Lokalrådets generalforsamling resulterede i et fuldtalligt lokalråd. Vi byder velkommen til Katrine Strårup (Skellerød) og Malene Juel Søgaard (Sigersted).

Der har været planer om ca. 53 ha stor solcellepark i Skellerød. Beboerne var indkaldt til informationsmøde før sommerferien. På mødet gav det store antal fremmødte naboer udtryk for deres modstand til parken.  Hvis planerne til trods for den store modstand resulterer i en høring, kan der forventes mange høringssvar.

Lokalrådet inviterer til borgermøde den 30. september kl. 19 i Friheden. Vores helhedsplan skal opdateres og på borgermødet efterlyses gode ideer til projekter som vi kan søge penge til i Helhedsplanpuljen. Gerne store projekter som kan sætte gang i udviklingen af vores område – der er mange penge i puljen (1,25 mio. om året i deling mellem de 10  lokalområder) og det har knebet med gode ansøgninger på det sidste.

 

Vælgermøde forud for kommunalvalget afholdes i Bringstrup forsamlingshus onsdag den 27. oktober 2021 kl. 19 – 21.30. Vi forventer at de opstillede partier sender en kandidat til panelet. I en indledende runde vil vi bede kandidaterne om at have fokus på: (i) Landdistriktspolitik, (ii) Trafik og busdrift, (iii) Stier og stisystemer, (iv) Forsamlingshuse og puljer (helhedsplanpuljen, temaudviklingspuljen og kulturpuljen). Herefter kan der stilles spørgsmål til de enkelte kandidater fra salen. I kaffepausen hvor der kan købes kaffe og madder og diverse drikkelse er der mulighed for snak ved bordene. I pausen kan gæsterne skrive spørgsmål på en seddel med navn og give til ordstyreren som efter pausen læser udvalgte spørgsmål op og kandidaterne svarer. Til sidst får kandidaterne kort tid til afrunding.

 
Hvis du får en ny nabo så giv besked til Lárus så vi eller du kan byde dem velkommen ved at give dem en velkomstfolder med 
fribillet til Madbix. 

KIRKEN

PASTORATSGUDSTJENESTER

Med virkning fra og med den 1. maj i år afholder vi ikke længere to fulde søndagsgudstjenester, højmesser, i BringstrupSigersted-Gyrstinge pastorat. Efter den 1. maj bliver den tidlige gudstjeneste kl. 9.00 en såkaldt fromesse, dvs. en kortere gudstjeneste uden nadver og med fire salmer. Den sene gudstjeneste kl. 10.30 er fortsat en helt almindelig højmesse. Med forbehold for ferieperioder vil der således fortsat være højmesse i en af pastoratets tre kirker hver søndag.

 

Denne ændring i gudstjenestefrekvensen er helt i overensstemmelse med den permanente ordning for gudstjenestefrekvens, som trådte i kraft i Roskilde Stift fra den første søndag i advent 2014. Ifølge denne ordning skal der i flersognspastorater være mindst to gudstjenester hver søndag. I ferieperioder, hvor præster vikarierer i nabosogne, skal der afholdes mindst en søndagsgudstjeneste i hvert pastorat.

Konfirmander 2021:

Bringstrup lørdag den 18. september kl. 9.00: Marie Stougaard Hjortshøj

 

Bringstrup lørdag den 18. september kl. 11.00: Augusta Krabbe Trolle, Noah Ocean Keenan, Charlona Joy Briones Nielsen, Viggo Dalskov Ståhle Rasmussen, Sebastian Nørgaard-Olsen Sebastian Irgens, Bertram Russell Schleidt, Nanna Liv Høeg Hansen og Christoffer Neve Jensen

 

Sigersted søndag den 3. oktober: Alberte Wohlers Lund

Se flere nyheder fra præsten her

Kroft.PNG

Fodbol 

Der er træning for alle hver torsdag fra, kl. 19.00 til ca. 20.30, på Bringstrup stadion. 


Alle er velkomne.

SENIOR:

Vi ser frem til at starte igen, og det bliver med et seniorhold i serie 6.

 

Vi har hårdt brug for nye og friske kræfter på seniorholdet så hvis der er nogle derude der er interesseret i at spille fodbold eller I kender nogle så er I meget velkomne til at kontakte: holdleder Patrick Bendtsen på tlf. 22 15 41 29 eller Allan Nielsen på bsif@outlook.dk

Serie 6 

 

SUPER VETERAN OLDBOYS. (Over 50 år)

Veteranholdet er tilmeldt i 8-mands rækken i b-rækken her til efteråret, så de glæder sig også til at komme i gang med turneringen igen.

 

Så hvis du er interesseret i hygge og bold og er over 50 år kan du kontakte holdleder Kenneth Errboe på tlf. 52558341.

 

OLDBOYS. (Over 32 år)

Vi har igen oprettet et Oldboys 8 mands hold, så hvis du har lyst til at komme ud og røre dig lidt, og samtidigt få noget kammeratligt samvær med i købet.

 

Så kontakt Patrick Bendtsen på tlf. 22 15 41 29 eller Allan Nielsen på bsif@outlook.dk 
 

Links til andre hjemmesider

Links til Facebook-grupper

Links til videoer

OKTOBER 2021
 • AFLYST  Mandag d. 4. kl. 18 Madbix - Skolen

 • Onsdag d. 20. Café Friheden

  • kl. 14 Åben Café

  • kl. 18 Fællesspisning

  • kl. 19 Basar-bytte-salgmarked 

 • Tirsdag d. 26. kl. 19 Banko - Bringstrup Forsamlingshus

 • Onsdag d. 27. kl. 19 Vælgermøde forud for kommunalvalget - Bringstrup forsamlingshus

Husk madbix tilmelding til Lis: 22 81 29 14 eller Lena: 29 25 62 51

NOVEMBER 2021
 • Lørdag d. 6. - Præstegårdsladen, kirken og forsamlingshuset

  • kl. 14 Halloween rollespil

  • kl. 17 Forestilling

  • kl. 18 Madbix

 • Onsdag d. 17 Café Friheden

  • kl. 14 Åben Café

  • kl. 18 Fællesspisning

  • kl. 19 Otto Lundgaard holder foredrag om Storm P.

DECEMBER 2021
 • Mandag d. 6. kl. 18 Jule Madbix - Skolen

 • Lørdag d. 28. kl. 18.30 Juletræ - Juletræskomiteen/ Friheden

JANUAR 2021
 • Onsdag d. 19. Café Friheden

  • kl. 14 Åben Café

  • kl. 18 Fællesspisning

  • kl. 19 Lokalhistorie og billeder ved Lene

(kommer næste år)

16-02 2022 Kurt Frederiksen foredrag om sin tur til Island med traktor.

16-03 2022 Afslutning. Foredrag ved Henrik Uth 

ÅBEN CAFÈ i Friheden sæsonen 21-22 

 

I denne sæson sker der en ændring i forhold til tidligere år.

 

Fremmødet til de fleste aktiviteterne og caféen har været stabilt – lavt desværre – gennem længere tid, kun fællesspisningerne, foredragene og syklubben tiltrækker folk. Derfor har vi holdt et møde, hvor vi har diskuteret indhold og åbningstider for den kommende sæson.

 

Vi vil fastholde fællesspisningerne og foredragene ved aftenåbningerne og syklubben vil mødes om eftermiddagen.

 

Ved aftenarrangementerne vil caféen være åben og stå for fællesspisninger, foredrag samt et par sangaftener med blandet indhold. De forskellige arrangementer vil løbende blive omtalt på vores Facebook-side (cafe i friheden Bringstrup) og på Lokalrådets hjemmeside (bringstrup-sigersted.dk).

 

Forsamlingshuset er åbent fra kl. 14, man er velkommen til at komme og benytte vores brætspil, spille crossball i salen, sy og strikke, holde møde eller bare snakke og hygge. Man skal selv sørge for kaffe og kage.

 

En oversigt over aktiviteter og arrangementer for sæson 21/22 kan ses ovenfor.

Lene vil være i huset hver klubdag fra kl. 14 og sy. Vi vil lave fællesspisning hver gang kl. 18. Kr. 40,- for voksne og kr. 10,- for børn under 12 år (med tilmelding). Tilmelding til Marianne eller Lene ved at sende SMS til 61366319 eller 25466188

FORSAMLINGSHUS

Banko i Bringstrup forsamlingshus

Tirsdag d 26-10-2020 kl. 19.00

Kom og få en fornøjelig aften i ”Friheden”.

 

Måske vil du være den heldig vinder af en and på 3 — 4 kg eller en dejlig kødpakke. Igen i år sætter vi 16 ænder og 16 kødpakker samt en flot slagtefad på højkant.

 

Allerede fra kl. 18 kan man købe øl og vand samt kaffe og the og en dejlig pålægsmad og kage.

 

Så mød op og få en glad og fornøjelig aften. Overskuddet går til husets forskønnelse.

 

Bestyrelsen for Bringstrup forsamlingshus ”Friheden”

Da Bringstrup var ”stationsby” - see her (fra sognepræsten)

KROLF:

Nu er vi godt i gang med krolf-spillet. Vi er en lille flok der mødes og spiller krolf hver onsdag eftermiddag kl. 14 og igen kl. 19 om aftenen. Det foregår nede på banen ved Bringstrup skole.

 

Vi spiller krolf mere eller mindre koncentrerede, griner og hygger os.

 

Vi vil meget gerne have nogle flere at spille med og mod. Så hvis du tror det er noget for dig kan du møde op på onsdag til et uforpligtende slag krolf.

På krolfholdets vegne Marianne F. Christiansen

Tirsdagsklub 
Interesserede er altid velkomne til tirsdagsklubbens arrangementer med tilholdssted i Gyrstinge Præstegård.  
Kontakt Hilde på 2091 4596

Fællesrådet - Halloween i Bringstrup

Lørdag den 6. november inviterer Fællesrådet til Halloweenarrangement i Bringstrup

Kl. 14.00

 • Start i præstegårdsladen. Midtsjællands Rollespilsforening arrangerer rollespils tema. Der vil være kampplads, sminkning, skrækbane, etc. Alle børn får lov til at lave græskarlygter m.v. samtidig med, at de voksne kan nyde kaffe varme vafler, kage, m.v. og få sig en snak.

Kl. 17.00

 • Forestilling i børnehøjde i kirken.

Kl. 18.00

 • Fællesspisning/madbix i forsamlingshuset.

 

Tilmelding til Lis: 22 81 29 14 eller Lena: 29 25 62 51 - senest onsdag d. 2. november.

 

Pris for spisning er 50 kr. for voksne og 20 for børn.

 

Fællesrådet har fået støtte fra kommunens Temaudviklingspulje til arrangementet.

 

Alle er velkomne

WhatsApp Image 2021-01-16 at 16.17
WhatsApp Image 2021-01-16 at 16.17

press to zoom
WhatsApp Image 2021-01-16 at 16.17
WhatsApp Image 2021-01-16 at 16.17

press to zoom
WhatsApp Image 2021-01-16 at 16.17
WhatsApp Image 2021-01-16 at 16.17

press to zoom
WhatsApp Image 2021-01-16 at 16.17
WhatsApp Image 2021-01-16 at 16.17

press to zoom
1/9