Bringstrup & Sigersted

Links til andre hjemmesider

Links til Facebook-grupper

Links til videoer

Fyraftensgudstjeneste efterfulgt af fællesspisning

 

Fyraftensgudstjeneste er et nyt initiativ fra de to menighedsråd i Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge pastorat. Planen er, at fyraftensgudstjenesterne skal gå på skift i vores tre kirker kl. 17.00 den sidste torsdag i hver måned. December undtaget.

MINIKONFIRMAND EFTERÅRET 2021 see her

DET SKER i ONSDAGS- CAFEEN 2021/22

 

Lokalhistoriske billeder

Onsdag d. 19. jan. 2022 kl. 14-21 i Friheden, Bringstrup                        

 

Kl. 18 er der mulighed for at købe aftensmad til kr. 40,- for voksne og kr. 10,- for børn

HUSK at tilmelde dig til Marianne på SMS 61366319 senest søndagen før. Husk kontanter.

 

Kl. 19 viser Lene Søgaard lokalhistoriske billeder og fortæller om dem.

På Ringsted arkiv findes der en del billeder fra vores sogne, Lene har samlet nogle af dem på en power-point, så vi kan se dem i stor størrelse på lærredet.

Kurt Frederiksen

Onsdag d. 16. feb. 2022 kl. 14-21 i Friheden, Bringstrup

 

Kl. 18 er der mulighed for at købe aftensmad, kr. 40,- for voksne og kr. 10,- for børn

HUSK at tilmelde dig til Marianne på SMS 61366319 senest søndagen før. Husk kontanter.

Kl. 19 foredrag ved Kurt Frederiksen

I sommeren 2018 tog Kurt Frederiksen fra Reersø på tur til Island, hvor han med sin traktor og campingvogn kørte 5200 km. Det blev til seks uger i alt, hvor han mødte mange mennesker og fik oplevet det store flotte land på en anderledes måde.

Entre til foredraget kr. 35,- kontant ved indgangen.

Henrik Uth

Onsdag d. 16. marts 2022 kl. 14-21 i Friheden, Bringstrup

 

Kl. 18 er der mulighed for at købe aftensmad, kr. 40,- for voksne og kr. 10,- for børn

HUSK at tilmelde dig til Marianne på SMS 61366319 senest søndagen før. Husk kontanter.

 

Kl. 19 foredrag ved Henrik Uth.

 

Har du betalt for maden er kaffe og kage med i prisen, kommer du kun til foredraget kan kaffe og kage købes i pausen til kr. 10,- husk kontanter.

 

Ved hver cafedag er huset åbent fra kl. 14 og det vil være muligt at bruge vores broderimaskine og den alm. symaskine. Vi har masser af ideer og der er mønstre og bøger til inspiration.

Har du et projekt du vil i gang med eller er du gået i stå, hjælper vi hinanden.

Du er velkommen, til at komme og sy, strikke, hækle eller bare hygge dig sammen med os andre.

FEBRUAR 2022
 • Mandag d. 7. kl. 18 Madbix - Skolen 

 • Onsdag d. 16. Café Friheden 

  • kl. 14. Åben Café 

  • kl. 18 Fællesspisning 

  • kl. 19 Foredrag med Kurt Frederiksen

 • Tirsdag d. 22. kl. 19.00 Lokalrådet holder generalforsamling i forsamlingshuset Friheden. 

 • Tirsdag d. 22. kl. 19.00 Bringstrup-Sigersted IF holder generalforsamling i forsamlingshuset Friheden.

Aktivitetskalender

 
JANUAR 2022
 
 • Onsdag d. 19. Café Friheden

  • kl. 14 Åben Café

  • kl. 18 Fællesspisning

  • kl. 19 Lokalhistorie og billeder ved Lene

 • Tirsdag d. 25. kl. 19 Banko - Friheden ​

 • Onsdag d. 26. kl. 19 Bibelmaraton         præstegården i Gyrstinge.

Sy hylder.PNG

Vægtæpper til Friheden

Ser her

MARTS 2022
 • Mandag d. 7. kl. 18 Madbix - Skolen 

 • Onsdag d. 16. Café Friheden 

  • kl. 14. Åben Café 

  • kl. 18 Fællesspisning 

  • kl. 19 Foredrag med Henrik Uth 

Aflyst pga corona

Aflyst pga corona
Aflyst pga corona

Husk madbix tilmelding til Lis: 22 81 29 14 eller Lena: 29 25 62 51

Banko.PNG
kroft 2
kroft 2

press to zoom
Høstfesten
Høstfesten

press to zoom
Madbix
Madbix

press to zoom
kroft 2
kroft 2

press to zoom
1/5

Forsamlingshus 
Teater og juletræ i Bringstrup 
Forsamlingshus 
Fra 1870’erne har det været tradition for at holde juletræ i ”Friheden” 
Juletræsarrangementet afholdes hvert år d. 28.12 fra kl. 18.30 

 

Vi danser om juletræet, leger sanglege, ser teater  (er støttet af Kulturpuljen) og hygger os. Det er muligt at købe pølser, æbleskiver mm. i caféen og der er godteposer til de tilmeldte børn. Alle interesserede er velkomne til nogle hyggelige timer ovenpå en veloverstået jul. Husk tilmelding af børn og en donation, så vi fortsat kan uddele godteposer til børnene.

 
Mobil Pay modtages på nummer 51 74 11 20 
Eller konto reg.nr. 2520 kontonr. 7207004912 
Husk at skrive dit navn og antal børn

Vi glæder os til at se jer.

De bedste ønsker om en glædelig jul fra Juletræskomiteen 

 

I forbindelse med juletræ og teater i Bringstrup forsamlingshus vil der komme nogle (unge mennesker) rundt i lokalområdet med tilmelding lister. Her kan man skrive sig på, og betale lidt til godteposen til børnene.

 
Man kan også tilmelde andet sted i bladet

 
Hilsen juletræskomitéen     

 

MoBibben

(overfor forsamlingshuset)

15. — 21. november

13. — 19. december

10. — 16. januar

07. — 13. februar

(forbehold for ændringer).

Åbningstiderne er 8 - 22 alle dage undtagen fredag og lørdag, hvor der lukkes kl. 20, og mandag hvor der først åbnes  kl. 13.

Faste aktiviteter

HVERDAGE (1-10-21 — 31-03- 22) Badminton 18.00 – 22.00 BSIF/Idrætssalen på skolen 

TORSDAG Fodbold (alle hold) 19.00 BSIF/Boldbanen i Bringstrup

Krolf  vinter pause

NYHEDER

Untitled design (5).png

ÅBEN CAFÈ i Friheden sæsonen 21-22 

 

Vi vil fastholde fællesspisningerne og foredragene ved aftenåbningerne og syklubben vil mødes om eftermiddagen.

 
Ved aftenarrangementerne vil caféen være åben og stå for fællesspisninger, foredrag samt et par sangaftener med blandet indhold. De forskellige arrangementer vil løbende blive omtalt på vores Facebook-side (cafe i friheden Bringstrup) og på Lokalrådets hjemmeside (bringstrup-sigersted.dk). 

 

Forsamlingshuset er åbent fra kl. 14, man er velkommen til at komme og benytte vores brætspil, spille crossball i salen, sy og strikke, holde møde eller bare snakke og hygge. Man skal selv sørge for kaffe og kage.  
 

En oversigt over aktiviteter og arrangementer for sæson 21/22 kan ses på næste side. 
 

Lene vil være i huset hver klubdag fra kl. 14 og sy.  
Vi vil lave fællesspisning hver gang kl. 18. Kr. 40,- for 
voksne og kr. 10,- for børn under 12 år (med tilmelding). 


Tilmelding til Marianne eller Lene ved at sende SMS til 61366319 eller 25466188

VÆGTÆPPER til FRIHEDEN 
I 2019 blev vi færdige med det tæppe som vi i sy-gruppen fælles havde syet på til Friheden. Det hænger nu og pynter i huset, men der er flere tomme vægge og vi har fået lyst til at sy endnu et.

 
Ideen er at tæppet skal forestille en bogreol, hver person udfylder en hylde, med det som kendetegner dig og det du syntes skal stå på din hylde, det behøver ikke kun være bøger. 


Der er mange hylder i sådan en reol og vi vil

gerne have flere med i projektet.  

Du behøver ikke have erfaring med at sy og brodere, vi hjælper hinanden. 

Vi mødes ca. hver 14. dag i Friheden, hvor vi har symaskiner og masser af materialer, det koster ikke noget at deltage og vi har det rigtig hyggeligt sammen. 


Når du læser dette blad, er vi i gang, så kom og vær med, kig ned til os og se om det er noget for dig. 


Kontakt Lene lsp@knus.dk  

Ørslevunderskovvej
Ørslevunderskovvej

press to zoom

press to zoom
Ørslevunderskovvej
Ørslevunderskovvej

press to zoom
Ørslevunderskovvej
Ørslevunderskovvej

press to zoom
1/9

BSIF 
Der afholdes ordinær generalforsamling i Bringstrup-Sigersted IF 
Dato: Tirsdag 22. februar kl. 19.00 
Sted: Bringstrup Forsamlingshus ”Friheden” 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Formanden aflægger beretning 
3. Udvalgsformændene aflægger beretning 
4. Kassereren aflægger beretning  
5. Indkommende forslag 
6. Valg til bestyrelsen 
7. Valg af suppleanter 
8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 
9. Valg af udvalgsmedlemmer 
10. Valg af fanebærer og fanebærersuppleant 
11. Uddeling af årets lederpokal 
12. Eventuelt 
Forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.  


Der vil være bankospil med fine præmier efter generalforsamlingen.

 
På bestyrelsens vegne 
Kenneth Olesen 
Formand - BSIF 

KIRKEN

Omkvædet til Skuld gammel venskab rejn forgo er en hyldest til De skjønne ungdomdaw. Fordelene ved at være ung er ret iøjnefaldende. Man har livet foran sig og de beslutninger, der kommer til at forme tilværelsen, har man i de fleste tilfælde ikke truffet endnu. De skal nok komme. 

 

I år lå konfirmationsgudstjenesterne i Bringstrup fordelt i maj og september. De kirkelige handlinger såsom konfirmation, dåb, bisættelse/begravelse og vielse/ velsignelse markerer de væsentlige overgange i livet. Det er ikke et særkende for kristendommen. Mennesker har til alle tider og inden for de fleste religioner markeret livets overgange ved hjælp af ritualer. For ikke så mange generationer siden markerede konfirmationen overgangen fra barn til voksen. Efter konfirmationen kunne man komme ud og tjene. Generelt kom drengene ud og tjene i landbruget og i industrien, og pigerne fik plads som ung pige i huset. En ikke usædvanlig konfirmationsgave var en pibe og andet rygeudstyr. Nu var knægten blevet en mand, og så kunne han komme ud og bestille noget og ryge sig en god gang pibetobak. Hvem ville i dag sende unge i konfirmationsalderen på slidsomt og sjældent ufarligt arbejde? Nej, det er næsten ikke til at holde ud at tænke på. 


Ungdommen og begrebet teenageren blev opfundet i slutningen af halvtredserne, hvor den stigende velstand ikke længere gjorde det nødvendigt, at de helt unge kom ud og tjene efter syvende klasse og konfirmationen. Flere og flere kom i realskole og måske endda i gymnasiet. Mange havde mulighed for at passe et fritidsjob efter skole. Velstanden betød, at de unge havde flere penge mellem hænderne og bedre tid til at bruge dem. Teenageren opstod som det, man i dag ville kalde et kun-
desegment. Derfor blev reklamer for underholdning, tøj, livsstil o.a. rettet mod teenagerne. Musikhistorien nævner denne markedsføring som anledning til, at der opstod en musikgenre rettet mod de unge,nemlig pop(ulær)musikken og rockmusikken. I reklamerne fremstod De skjønne ungdomsdaw som en livsfase med ubegrænset sjov og spas, masser af frihed og fritid og nu også penge på lommen til at give sig hen i ungdommens glæder. Set fra det synspunkt er det ikke underligt, at man hos nogle ældre støder på en længsel efter ungdommen som en 
kontrast til voksenlivet med pligter, ansvar og deraf følgende bekymringer. Tænk hvis ungdomslivet var så problemløst, som det blev fremstillet i reklamerne og i populærkulturen. Gid det var så vel. 

 

De fleste, for ikke at sige alle, erfarer, at ungdommen i lighed med livets øvrige faser er en serie af ups and downs. Ungdommen anno 2021 har en down til fælles. Det er de talrige nedlukninger og restriktioner, som har været konsekvenser af Corona pandemien. Alle er gået glip af væsentligt og uvæsentligt.  

Det er noget ski’eværk for at sige det mildt. De unge er gået glip af meget. Da verden lukkede ned for lidt mere end et halvandet år siden, famlede vi alle mere eller mindre i blinde. Unge har lært at håndtere en krise. De har lært at håndtere det uventede og ukendte. Det har været svært, men der fundet på løsninger, og der har været venskab og kærlighed at varme sig ved. Der er ikke noget godt at sige om hverken Corona pandemi eller kriser. Det er oplagt at gøre status nu, hvor landet er åbnet igen. Unge anno 2021 har lært, at kriser går over. Det er 
en nyttig og opbyggelig erfaring at bære med sig. Af denne indsigt kommer modenheden og evnen til at se perspektiv og nuancer i en sund bevidsthed om, at verden går længere end din egen næsetip. Sidder man midt i voksenlivet med ansvar og pligter og en hverdag, som er blevet meget rigtig meget hverdag, kan man godt længes efter tilsyneladende frihed og ubekymrethed. Hver generation har haft sit at slås med. Vores unge har på egen krop oplevet en verdensomspændende krise og har deraf erfaret, at selv de værste kriser hører op. 

 

 Se flere nyheder fra præsten her

 
 
 
 

Lokalråd

DEN NUVÆRENDE SITUATION 
Med i høringsudkast til ny Kommuneplan er bebyggelsen af Torpet-bakken, mellem Havemøllevej og Sorøvej, samt et areal på den sydlige side af Sorøvej mod Skellerød.  

 

Der var tidligere planer om en omfartsvej fra Høm til Holbækvejen, tæt på Bringstrup og Ørslevunderskov, den er ikke med i den nye plan. 

 

En lodsejer i Skellerød har haft planer om anlæggelse af en solcellepark, der er indsamlet underskrifter imod dette. Politikerne har ikke kendskab til ansøgning herom til kommunen.

 
Banedanmark havde planer om en omfartsbane tæt på Ørslevunderskov og Egerup, men der er heldigvis valgt en anden løsning. Kommunen har indsamlet og fået oplyst de farligste steder, men projekterne er sat i bero. 

 

Sigerstedvej, Bringstrupvej og Ørslevunderskovvej ud til Holbækvejen er prioriteret højt af kommunen, som vil sikre en grøn, sikker, helhedsorienteret og velfungerende kollektiv trafik. Trafiksikkerheden på Egerupvej og Havrebjergvej bør også prioriteres højt. Kommunen udfører kantforstærkninger på Havrebjergvej nu.

 
Vores fælles generalforsamling blev ikke afholdt i 2020 pga. COVID-19, men er afholdt 1. juni i år. Malene er nyt medlem. Med i fællesrådet er: lokalrådet, menighedsrådet, skolen, BSIF, Rollespilsforeningen og Friheden. 

 

Vores kontakt til myndighederne er både gennem Landsbyforum og direkte hvis det kun drejer sig om vores område. 

 

Vores landsbyer er landzonelandsbyer, i modsætning til f.eks. Gyrstinge m.fl. som er byzonelandsbyer. Betegnelsen afhænger af antal parceller og giver mindre muligheder for udvidelser end byzonelandsbyerne har. Der ligger tilladelser til udstykning af 2-3 parceller i hver af vores landsbyer. Der er fredede områder omkring kirkerne og i Sigersted strækker dette sig mod nord helt ned til Sorøvej.

 
Følg med på vores hjemmeside: bringstrup-sigersted.dk, skriv gerne opdateringer/nyheder til webmasteren Bruce.  

 

ÅRSHJUL 
Præsentation af årshjul, (se det på hjemmesiden) man må meget gerne melde sig som medarrangør af arrangementerne og komme med forslag til flere arrangementer. Kontakt: malene-soegaard@gmail.com

 
PULJER 
Helhedsplanen: Ringsted kommune har siden 2014 givet 1. 
mill. til deling mellem de 10 lokalområder.  

 

Dette er i år hævet til 1.250.000 kr. Der kan primært søges til større projekter, egenbetaling er ca. 1/3  

 

Temaudviklingspuljen: Puljen skal gavne udviklingen i lokalområdet. Der er kr. 290.000 tilbage til resten af året, fordi der ikke blev brugt så mange midler i 2020. Ellers er der årligt kr. 120.000 i puljen, der kan søges om udstyr op til kr. 8000,-, evt. bespisning ved udviklingsarrangementer. Vi har søgt penge til Halloween 2021. 


Kulturpuljen: Der kan søges om honorar til f.eks. foredrag, der kræves en egenbetaling (f.eks. entreer) på mindst 10% af omsætningen. Der gives ikke midler til fester. 

 

Vores HELHEDSPLAN (kan læses på Landsbyforums hjemmeside): 
1. version blev lavet i 2014, 2. ver. i 2017 og 3. ver. laver vi i 2021/2022. 

 

IDEER til indhold i den nye plan: 

Flagallé i byerne, Legeplads, Vandrestier som forbinder vores område, Skilte om fauna, arkæologi og historie, Gåture på faste dage/tidspunkter, Oversigtskort/info tavler med apps, Hjertestartere, Borde/bænke ved gadekærene og Hagbard høj m.fl., Historie/natur formidling, Kunst/udsmykning, Gadekærene og de grønne områder, Friheden, Kirkerne, Kanoture. 

Arrangører efterlyses! 

 

En del af de ovenstående kan støttes med midler fra Kulturpuljen og Temaudviklingspuljen og de større ting fra Helhedsplanpuljen.

 
HVAD MANGLER/ØNSKER VI 
Kan udendørsarealet ved Friheden, gøres mere attraktivt, med flere borde/bænke, parasoller, evt. aflukke mod vejen? Vi skal passe på støj efter kl. 22, vi har allerede problemet. 

 

Skolen, menighedsråd og IF kan gå sammen om at søge om en bålhytte og borde/bænke ved søen i skoven. 

 

BSIF kan søge om klubhus på idrætspladsen. 


Cafeen vil gerne søge om 4 nye computere til Lego mindstorm og broderimaskinens programmering og et power-pointprogam til vores projektor, samt 3D printere. 

 

Opsætning af fitnessmaskiner, evt. ved gadekærene. 

 

Opsætning af ”kunstbænke” ved gadekærene, vi kan lade nogle kunstnere komme med deres ideer om hvad der passer ind i omgivelserne, evt. gennem Ringsted kunstråd. 

 

Bordene og bænkene ved Sigersted og Bringstrup gadekær bruges rigtig meget, især af cyklister, flere cykelruter går gennem vores områder. Der skal være flere og også en bedre vedligeholdelse af  gadekærene. 

Ringsted kommune har afsat kr. 200.000 om året til gadekærene, men det koster ca. 100.000 at oprense 1 gadekær. Bringstrup gadekær står højt på listen så vi kan håbe på oprensning næste år. 

Et stisystem fra Sigersted ned til Susåen, hvor skov og naturstyrelsen har sti langs åen. 

Gamle kirkestier genskabes, de skal afmærkes ordentlig, evt. med lys. Lokalrådet har forsøgt dette uden held, der er få lokale lodsejere, lodsejere udefra er ligeglade med vores område. Problemet er folks opførsel, affald og løse hunde, samt hensynet til jagten. 

Det vil måske være nemmere at lave cykelstier, evt. bagom præstegården som flere benytter i dag. Dette er en sag for Præstegårdsudvalget. Kan vi lave en arbejdsgruppe? 

Vedr. krydset Bringstrupvej/Sigerstedvej ved Sorøvej så arbejder Friskolen på at få lavet et lyssignal til fodgængerkrydsning. 

Der ønskes også trafikdæmpende foranstaltninger på Sorøvej gennem Sigersted huse.  

Movia har for et par år siden sendt os planer for opgradering af busstoppestederne ved Sorøvej. (Disse blev opført efter borgermødet). 


Skellerødvej og Havemøllevej er meget smalle og man kan kun møde en anden ved at køre ud i rabatten. 


Der er flere farlige vejsving i vores område, kan vi opsætte blomsterkummer for at dæmpe hastigheden? Det vil nok blive et problem for busserne og landbrugsmaskinerne. 

 

Kan vi lave legeplads og opsætte fitnessredskaber ved søen i skoven? Der skal søges tilladelse og det er en sag for præstegårdsudvalget. 

Der er ingen busser igennem Skellerød til skolebørnene, derfor vigtigt med cykelstier. De må bruge Flextrafik. 

Kurt Hansen fra præstegårdsudvalget orienterede om at hegnet øst for Bringstrupskoven nu bliver fjernet. 

Lokalrådet og præstegårdsudvalget bør holde et møde hvor man bliver enige om en plan for skoven. 

Flere koncerter i kirkerne, de arrangeres af aktivitetsudvalget i menighedsrådet, de kan også søge kulturpuljen, men må selv betale det halve.

 
Kulturpuljens ansøgningsfrister er 15. jan. 15. maj og 15. okt. 

Temaudviklingspuljen kan søges løbende 
Helhedsplanpuljens ansøgningsfrister er: 15. jan. 15. maj. og 15. okt. 

Lárus hjælper gerne med ansøgningerne inden de officielt sendes til Landsbyforum: bringstrupvej77@gmail.com. Dette er et krav hvis det drejer sig om Helhedsplanpuljen, da Lárus skal underskrive ansøgningen som det lokale medlem af Landsbyforums bestyrelse. Læs mere om puljerne på Landsbyforums hjemmeside: landsbyforum-ringsted.dk 
Ref. Lene

Lokalrådet holder generalforsamling 
Dato: Tirsdag 22. februar kl. 19.00 i forsamlingshuset Frihe  den. 


I lighed med de sidste år orienterer bestyrelsen for forsamlingshuset Friheden om foregående års arbejde og BSIF afholder generalforsamling samme sted og samme aften. 

 

Dagsorden på Lokalrådets generalforsamling fremgår af vedtægterne: 
a) Valg af dirigent og stemmetællere 
b) Redegørelse vedr. rådets arbejde og økonomi i det forløbne år 
c) Behandling af indkomne forslag 
d) Oplæg vedr. det fremtidige arbejde og finansieringen af dette 
e) Diskussion 
f) Valg af 3 rådsmedlemmer 
g) Valg af 1 suppleant 
h) Eventuelt 
Forslag der skal behandles, er velkomne og sendes til undertegnede senest en uge før generalforsamlingen. 
Der skal vælges/genvælges 3 rådsmedlemmer og 1 suppleant. 
Med venlig hilsen 
Lárus Ágústsson 
Formand for Lokalrådet 

 
 
 
Aflyst pga corona