top of page
ki657.jpg

Udflugt for pensionister og efterlønnere

 

Kalundborg - Vor Frue Kirke, Dyrehøj Vingård,    Landbomuseet

Tirsdag 14/05               

Historic picture.png

Kolonialhandelen ved Ørslevunderskov gadekær 1953. Kilde: Danmark set fra luften

Aktivitetskalender

Tirsdag 14/05               Udflugt for pensionister og

                                              efterlønnere - Kalundborg -Vor

                                              Frue Kirke, Dyrehøj Vingård,

                                              Landbomuseet

Tirsdag 14/05 19.00    Orienteringsmøde om valg

                                               til menighedsrådet og det årlige                                                   menighedsmøde

                                               Friheden

Lørdag 18/05 10.30      Rollespil  Bringstrup Skoven

Ondsag 25/09               Høstfest 

Ondsag 23/10                Fællesspisning og foredrag

Ondsag 20/11                 Juleafslutning med

                                               spillemændene

Aktivitetskalender
Anchor 1
Ringsted Ny Friskole luftfoto.jpg
Faste aktivitetskalender

MoBibben

(overfor forsamlingshuset)  
27. maj – 2. jun.      
24. jun. – 30 jun.

22. juli – 28. juli

19. aug. – 25. aug.

16. sept. – 22. sept.

(forbehold for ændringer).

Åbningstiderne er 8 - 22 alle dage undtagen fredag og lørdag, hvor der lukkes kl. 20, og mandag hvor der først åbnes  kl. 13.

Faste aktiviteter

MANDAG-TORSDAG Badmington 18.00-22.00 -             BSIF/skolen

ONSDAG -  KROLF14.00 & 19.99 Boldbanen i Bringstrup

TORSDAG - Fodbold, alle hold 19.00 Boldbanen i Bringstrup

3. lØRDAG HVER MÅNED - Rollespil - Ind tjek 9:30–11; Rollespil 11 - 16; Skolen/ Bringstrup Skoven

Lokalråd
Fællesråd - Halloween 2021
Juletræ
Forsamlingshus
Åben cafe
Kroft
Rollespil
Banko
Hygge
Halloween 2022
BISF

NYHEDER

Fællesråd

 

Idrætsforeningen

Fodbolden er startet op, og Kenneth har kontaktet kommunen vedrørende græsslåning. Krolf er startet op.

Forsamlingshuset

Almindelig vedligeholdelse og facaden skal renoveres. Juletræet havde mange deltagere i 2023 og bankospillene er en succes. Også udlejningen går godt.

Rollespilsforeningen

Har afholdt generalforsamling, der er kommet 3 nye medlemmer i bestyrelsen og medlemstallet er stigende. Foreningen vil gerne deltage i gruppen omkring shelterne ved søen, sammen med skolen og menighedsrådet.

Menighedsrådet

Menighedsrådet afholder udflugt d. 14-5. Der er valg til menighedsrådet d. 14-5 og der mangler medlemmer til menighedsrådet fra Bringstrup-Sigersted, kontakt Peter Borring vist du vil være med.

Ringsted Ny Friskole

Spirebørn bruger idrætsforeningens lokaler fra 1. maj til 28. juni.

 

Lokalrådet

Efter generalforsamlingen er sammensætningen i bestyrelsen den samme. Vi planlægger en sommerkomsammen, en vandretur ved åen og halloween.

 

Der er intet nyt om transformatorstationen ved Ørslev under Skoven. Lodsejerne på de berørte grunde er dog varslet om, at en gruppe biologer vil feltundersøgelser for plante- og dyrelivet hvor nye el kabler mellem Nyrup og Ringsted højspændingsstationer skal graves ned i forbindelse med en miljøkonsekvensvurdering.

I kommunens plan om vedvarende energi er området sydøst for Ringsted by udpeget. Dermed bliver kommunen selvforsynende

med energi og vil ikke etablere flere stor skala anlæg. Men vi kan forvente at de vil se med velvilje på nye ansøgninger om mindre anlæg.

 

Lokalråd, IF og skolen skal holde et møde om brugen af skolens faciliteter i næste skoleår.

 

Halloween  den 2. november 2024

Der placeres et telt med gulv ved Friheden, græskarudskæring, kaffe og vafler vil være i den lille sal, så må man gå i hold til labyrinten i præstegården. Peter har bestilt et teater til kirken.

Samarbejde med skolens SFO, så der kun bliver et arrangement i området drøftes med skolen på førnævnte møde.

 

Næste møde er den 11-9 2024 kl. 19 på skolen.

Referent Lene

Forsamlingshus

 

Bastian Buch Klein er trådt ud af bestyrelsen. Vi vil gerne takke Bastian for hans tid i bestyrelsen. Han har altid lavet et stort stykke arbejde i huset. Tusind tak for det!

I stedet for Bastian er Claus Nordam trådt ind i bestyrelsen. Claus er godt kendt med vores forsamlingshus, da han igennem mange år har været opråber når vi afholder bankospil.

Så nu består bestyrelsen af: Erik Andreas Christiansen, Kirsten Nielsen, Lene Søgård, Dorthe Hartmann, Palle Ravn og Claus Nordam.

Her til sommer har vi planer om at male forsamlingshusets facade mod syd. Derudover ekstra rengøring og vedligeholdelse af huset indvendig – haven – gårdspladsen og parkeringspladsen.

Andehus i Sigersted gadekær på plads igen

Huset har ligget på hovedet det meste af vinteren, men Søren Hansen ”Købmand” med flere, har sat det nye hus ud i Sigersted gadekær igen.

Energipark i Bringstrup Sogn

 

Som skrevet tidligere har regeringen fremlagt en plan kaldet "Klimahandling – Sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land". Ifølge Regeringen er formålet med udspillet at gøre det lettere at opføre energiparker på land, samt at der skal gives højere kompensation til de borgere og lokalsamfund, der kommer til at leve tæt på nye vindmølle- og solcelleanlæg.

 

Hvad er en energipark?

  • En energipark består af et eller flere arealer i samme geografiske område og har en årlig elproduktion, som svarer til mindst seks landvindmøller.

  • Energiparker får særlige vilkår, der bl.a. lemper hensyn til arealbeskyttelse, tilladelser og dispensationer.

 

Med byrådets beslutning om den omfattende energipark i kommunens sydøstlige del virker planerne om energipark i Bringstrup-Sigersted som unødvendige for at opnå kommunens mål om selvforsyning af energi. Dette udelukker dog ikke mindre anlæg.

En lokal borgergruppe, som har arbejdet mod planer om Transformerstationen ved Ørslev under Skoven planlægger at stifte en forening. Et af foreningens formål bliver at indsamle midler for at dække omkostninger bl.a. til advokatbistand.

Se mere på Facebooksiden: Transformerstation Ørslevvester/Ørslev under skoven.

Lárus

Lokalråd
duck.png

Café Friheden

VI MØDES I CAFÉ FRIHEDEN

EFTERÅR 2024

 

D. 25-9 HØSTFEST

Helstegt pattegris og is med frugter

Jesper kommer og griller 

Pris voksne kr. 100,- og børn kr. 40,-

D. 23-10 FÆLLESSPISNING og FOREDRAG

Bøf-stroganoff med kartoffelmos

Prisen er kr. 60,- børn under 12 år kr. 30,-

 

Foredraget med Fru Grøn koster kr. 50.-

Fru Grøn giver inspiration til energibesparelser – Sådan gør du en forskel. Hvordan kommer vi i gang, og kan vi gøre det uden at fryse.

Kom og hør om kreative, sjove, sunde og klimavenlige besparelser.

Se FruGrøn.dk 

D. 20-11 JULEAFSLUTNING med spillemændene

Fællesspisning, flæskesteg med kartofler m.m. og risalamande

Spillemændene kommer og underholder

Prisen er kr. 60,- børn under 12 år kr. 30,-

Hver gang kaffe/kage til dessert

Ændringer i programmet kan forekomme.

 

HUSK tilmelding på SMS til Marianne 61366319 eller Lena 29256251

Rollespilsforeningen

Nyt fra Midtland 

rolle.png

Gløder stiger mod himlen i Skovpasset. Som ildfluer flyver de med vinden. Hæren af elementær ild ligger og ulmer, deres livsflamme er døende. Heltene står forbrændte tilbage og kigger på de brændte rester af kamppladsen. Asken klæber til deres ansigter og blander sig med deres sved. 

Midt i stilheden høres det pludselig. Et sejrsråb. Koret af stemmer bliver som én, da heltene fejrer sejren, trætte og brændte som de er. Endnu en gang har Skovpasset stået imod dem, som ville se stedet falde. Helbredelsen kan begynde. Både af folket, men også af skoven. 

På vej imod Skovpasset ses en druide klædt i laset, gråt stof. Han ligner en hjemløs. Han tager en dyb indånding, og en af hans trofaste riddere går til hans side.

”Kan du lugte det?” spørger druiden overlegent. 

 

”Nej, min herre” svarer ridderen. 

 

”Vi er sent på den. De har allerede fjernet Ild…” forklarer druiden skuffet. Man ænser vreden i hans stemme. ”Dobbelt tempo, ingen pauser. Jeg… Vi må ikke misse denne chance”, fortsætter druiden. Ridderen holder en stram mine: de andre bliver ikke glade.

Men deres loyalitet overgår deres fysiske behov. Ridderen vender sig imod sine kompagnoner bag ham. De har kun lige fået vejret, da ridderen giver kommandoen.

Med et blik vendt mod druiden, ser de hans fast besluttede ansigt.

”FOR ALMERAK!” råber ridderne og sætter tempoet op. ”For Almerak” hvisker druiden til sig selv, som han ser sig selv stå foran monsteret: Højt som to mennesker, kun ét øje og med lange, leddeløse lemmer, der flagrer i alle retninger. Væsnet tårner op over druiden. Han hører vinden, som suser i hans ører. Ser øjet som stirrer på ham uden at blinke. 

Monsteret går i knæ… Dette er druiden Almerak’s skæbne. At tæmme elementerne og deres fysiske former. At bøje naturen til sin vilje. 

 

Vil Midtland stå klar til denne trussel?

 


Rollespil i Bringstrup Skoven 3. lørdag i hver måned

BISF

Træning

Der er træning for alle der har lyst torsdage kl. 19.00 på boldbanen

OLDBOYS (Over 32 år)

Der er igen i år tilmeldt et Oldboys 8 mands hold, så hvis du har lyst til at komme ud og røre dig lidt, og samtidigt få noget kammeratligt samvær med i købet, så kontakt Rene Hansen 5192 0333 eller Allan Nielsen på bsif@outlook.dk

Superveteran oldboys (+50 år)

Der er igen i år tilmeldt et superveteran 8 mands hold til amts turnering. Vi kan rigtigt godt bruge flere spillere på +50 holdet, så hvis du syntes om godt kammeratligt samvær og samtidig få lidt motion, så er det lige noget for dig.

Så hvis du er over 45/50 år og har lyst til at komme ud og røre dig lidt, så kan du kontakte holdleder Kenneth Errboe på 2554 8341 eller dkerrboe@hotmail.com eller formand Allan Nielsen på bsif@outlook.dk for yderligere information.

KREA-VÆRKSTEDET

 

VI SYR ET INDKØBSNET/STRANDTASKE

Vi har forskelligt lækkert stof og symaskiner til rådighed.

 

Har du lyst til at være sammen med andre kreative naboer? mangler du inspiration eller udfordringer, symaskine, mønstre eller hjælp? så er her noget for dig, alle er velkomne.

Kontakt Lene S. Pedersen på lsp@knus.dk så aftaler vi nærmere

Lenes sewing advert.png
Krolf 3.PNG

Krolf

 

Så er foråret over os med lysten til at komme udenfor og nyde at naturen folder sig ud.

Vi har lavet nogle nye huller til krolf-spillet, så vi kan spille lidt mere på kryds og tværs. Det vil give os muligheden for at spille selv om banen er våd nogle steder.

I år har opstarten være hård, da banen har stået under vand og græsset er meget højt. Men vi håber på nogle tørre dage, så kommunen kan komme i gang med at slå hele plænen og ikke kun den halvdel som der spilles fodbold på.

 

Vi mødes hver onsdag kl. 14 hvor vi spiller krolf, hygger, griner og slutter af med at dele resultaterne med hinanden og nyder vores medbragte drikkevarer.

 

Får dette dig til at få lyst til at komme og spille krolf sammen med os, så er du meget velkommen. Mød op på banen ved Bringstrup skole onsdage kl. 14.

 

Når det bliver lidt varmere i vejret, spiller vi også onsdag aften kl. 19.

På krolfholdets vegne

Marianne F. Christiansen

B + W Bringstrup church.png
bottom of page