top of page

Bringstrup & Sigersted

Bor i vores landsby

En landsby med mange foreninger og aktiviteter

Aktivitetskalender

Onsdag 22.3 - Tom Thomasen. Fællesspisning kl. 18, husk tilmelding. Foredrag: En humoristisk vej til livet kl. 19.  Café Friheden 

Tirsdag 28-03 - Banko 19.00 Friheden

Aktivitetskalender
Kreative Hygge.png

Kreativ hygge i friheden 

Ser her

Organist søges
 
Organ.png
Faste aktivitetskalender

MoBibben

(overfor forsamlingshuset)

 
3. apr. — 9. apr. 

1. maj — 7. maj

29. maj — 4. juni

26. juni – 2. juli

(forbehold for ændringer).

Åbningstiderne er 8 - 22 alle dage undtagen fredag og lørdag, hvor der lukkes kl. 20, og mandag hvor der først åbnes  kl. 13.

Faste aktiviteter


ONSDAG: KROLF holdet regner med at starte op med at spille udenfor når banen er klar til det. Forhåbentligt i begyndelsen af april.  14.00 og 19.00. BSIF/Boldbanen i Bringstrup

ONSDAG: Fodbold, alle hold 20.30 – 22.00 
BSIF/Kunststof- banerne i Benløse

ALLE DAGE: Badminton til 31-02-2023. 18.00 – 22.00 
Skolen

NYHEDER

Bringstrup Skov

Det er blevet opsat en ny informationstavle ved parkerings-pladsen i skoven mellem byen og skolen. Af tavlen fremgår at alle er velkomne, at man skal tage affald med når man forlader skoven samt at motorkørsel ikke er tilladt – dette gælder også knallerter. Parkering skal ske på parkeringspladsen og hunde skal føres i snor. Ridning er tilladt og skal foregå med respekt for andre brugere. Ridning er dog ikke tilladt i vådt vejr og udenfor veje og stier.

 

Kortet på tavlen viser stierne samt hvilken type træer er plantet i de forskellige del af skoven.

bringsted skov.jpg
Untitled design (5).png

Café Friheden

​ONSDAGS-CAFEEN i FRIHEDEN sæson 2022/23 

FRIHEDEN vil på cafédagene være åbent fra kl. 14. Alle er velkommen til at komme og benytte vores brætspil, spille crossball i salen, sy og strikke, holde møde eller bare snakke og hygge.

Man skal selv sørge for kaffe og kage, eller aftale det med Lene, som vil være i huset hver klubdag fra kl. 14.

Der vil være fællesspisning ved hver onsdags-cafe kl. 18.

 

HUSK tilmelding på SMS til Marianne 61366319 eller Lena 29256251

D. 22-2 BAKKENS PJERROT

Fællesspisning farsbrød med tilbehør kl. 18, husk tilmelding

Kaffe og kage i alt kr. 60,-        Foredrag kr. 50,-

Dem som ikke har spist mad giver kr. 20,- for kaffe & kage i pausen.

 

Kl. 19 Foredrag: Kurt Flemmings BAKKENS PJERROT.

Livet og døden. En dag skal vi dø, men alle de andre skal vi leve. Livet er en gave, husk at pakke den op.

Første del af foredraget handler om livet, anden del om forløbet da beskeden kom om at hans hustru havde kræft i hjernen og deres liv ændrede sig fra den ene dag til den anden.

D. 22-3 Fængselsbetjent TOM THOMASEN

Fællesspisning Laks-kartofler-hollandaise sovsagurkesalat kl. 18, husk tilmelding

 

Kaffe og kage i alt kr. 60,-        Foredrag kr. 50,-

Dem som ikke har spist mad giver kr. 20,- for kaffe kage i pausen.

KL. 19 Foredrag: En humoristisk vej til livet med Tom Thomasen, Kan vi gøre hverdagen til en mere morsom oplevelse? Tom vil i foredraget komme med værktøjer, som vi alle kan bruge for at gøre hverdagen lettere.

Der fortælles om den planlagte humor, den alvorlige humor, den utilsigtede humor og ikke mindst den spontane humor. Der bliver noget for lattermusklerne.

Krolf 3.PNG
Ringsted Ny Friskole
 

Permahavens venner

Skolehaven på Ringsted Ny friskole inviterer frivillige til at være med, når elever fra skolens 4. klasse undervises i haven.
 

Ringsted Ny Friskole har siden foråret 2020 haft en skolehave. Haven er under stadig udvikling, og elever på skolen har været med i hele processen lige fra design af haven til anlæggelse og vedligehold af bede. Skolen har lavet n/t undervisningen i 4. klasse om til haveundervisning, og det giver en helt anden form for undervisning, når der skal køres hestemøg, anlægges bede, luges vildkrudt, høstes og vandes.
 

De allerfleste elever glæder sig til at blive ansvarlige for haven, når de kommer i 1M, og det er skønt at opleve, hvordan de i løbet af skoleåret udvikler sig og tager haven til sig. Træerne vokser dog ikke altid ind i himlen, for nogle gange er haveunderviseren helt rundtosset efter 2 lektioner under åben himmel sammen med 22 livlige børn.

 

 

 

 

 

 
 

Skolen inviterer derfor lokale borgere til at blive aktive i Permahavens venner, en gruppe af frivillige, der har lyst til at være i haven en gang om ugen sammen med eleverne. Man skal som frivillig ikke stå for selve undervisningen, den tager læreren sig af, men man kan være til stede som en ekstra ressourceperson, som kan hjælpe eleverne med arbejdet i haven. Samtidig kan man snuse lidt til det at dyrke gravefrit og med fokus på opbygning af jorden. Vi kan ikke garantere sol og skyfri himmel hver uge, men vi kan til gengæld garantere en masse dejlige stunder sammen med nysgerrige, glade og livlige børn, der lærer at bruge kroppen og skabe noget levende og spiseligt med deres hænder.
 

Hvis du tænker, at det kunne være noget for dig at blive en del af Permahavens venner, så kan du enten skrive en sms til Katja på tlf. 29 71 78 38 eller sende en mail på katjaparlo@ringstednyfriskole.dk. Du er også velkommen til at skrive, hvis du blot er blevet nysgerrig og gerne vil høre lidt mere om rollen som frivillig. I løbet af marts måned vil man blive inviteret til et besøg i haven sammen med haveansvarlige Katja Bjørn Parlo, hvor der vil blive fortalt mere om haven og om rollen som frivillig.

Perm school.png
Ringsted Ny Friskole luftfoto.jpg

Lokalråd 

Lokalrådet holder generalforsamling  
Dato: Tirsdag den 21. februar kl. 19.00 i forsamlingshuset Friheden. 
I lighed med de sidste år orienterer bestyrelsen for forsamlingshuset Friheden om foregående års arbejde og BSIF afholder generalforsamling samme sted og samme aften.  
Dagsorden på Lokalrådets generalforsamling fremgår af vedtægterne:  
a) Valg af dirigent og stemmetællere  
b) Redegørelse vedr. rådets arbejde og økonomi i det forløbne år  
c) Behandling af indkomne forslag  
d) Oplæg vedr. det fremtidige arbejde og finansieringen af dette  
e) Diskussion  
f) Valg af 3 rådsmedlemmer  
g) Valg af 1 suppleant  
h) Eventuelt  
Forslag der skal behandles, er velkomne og sendes til 
undertegnede senest en uge før generalforsamlingen.  
Der skal vælges/genvælges 3 rådsmedlemmer og 1 suppleant.  
Med venlig hilsen  
Lárus Ágústsson  
Formand for Lokalrådet    

KREATIV HYGGE i FRIHEDEN

Har du lyst til at være kreativ sammen med andre ? mangler du inspiration eller udfordringer ? mangler du en broderisymaskine eller andet værktøj ? eller vil du gerne lære at sy, så kom og sy og hyg dig  sammen med os i Friheden. Vi har en almindelig symaskine og en avanceret Pfaff broderimaskine, hvor vi jævnligt deltager i kurser, skæreværktøj m.m. til patchwork, masse af tråd og spændende stoffer, alt til fri afbenyttelse. 

 

Vi har gennem helhedsplanen mulighed for at søge om det vi har brug for.  

DET ENESTE VI MANGLER ER DIG  

Vi er afhængig af at Friheden er ledig og aftaler fra gang til gang hvornår vi kan mødes, om vinteren helst en gang om ugen.  
KONTAKT lsp@knus.dk / tlf. 25466188 for mere INFOR-MATION 

 

Lige nu er vi i gang med patchwork/vægtæpper, men vi kan også lave f.eks. æsker, smykker, nisser og tasker, kun fantasien sætter grænsen. Du behøver ikke have erfaring med at sy og brodere, vi hjælper 
hinanden. 
 
Håber meget at se dig, venlig hilsen  
Lene Søgaard Pedersen. 

Fællesråd

Nyt fra foreninger 


Forsamlingshuset har bankospil d. 28-3. Gennem Helhedsplanen er toiletterne blevet renoveret. Der er allerede nu ca. 30 udlejninger i 2023.

Juletræsarrangementet blev afholdt 28. december med støtte fra Kulturpuljen, der var ikke så mange børn i år.

Idrætsforeningen Fodbold er i gang med vintertræningen. Der er kommet nye badmintonspillere. Foreningen er fra feb. kommet med på en app: Frazer, hvor man kan søge i alle tilsluttede foreninger.

 

Ringsted Ny Friskole arbejder på at nå FNs 17 verdensmål inden 2030. De arbejder med miljø, økonomi og sociale forhold som impliceres i undervisningen sammen med trivsel og bæredygtighed. Skolen mere samarbejde med lokalbefolkningen som en del af målene. Hvis nogen har lyst til at være sammen med børnene i permahaven (Permahavens venner) er de meget velkomne. Man kunne f.eks. bygge insekthoteller som foræres væk eller holde foredrag om bæredygtighed. Til foredrag kan søges støtte fra kulturpuljen.

Første maj starter spirebørnene. Skolen har pladsmangel, så de bliver nødt til at bruge idrætsforeningens lokaler på skolen. Skolen foreslår at der opstilles et ”bogskab” hvor man kan tage og aflevere brugte bøger, f.eks. ved forsamlingshuset. Helle går på pension som skoleleder den 1. april. Der er flere ansøgere til stillingen som ny skoleleder.

 

Rollespilsforeningen holder generalforsamling d. 18. marts og den nye bestyrelse kommer derefter på plads. De arbejder på en sommerafslutning. De deltager igen i Halloween 2023. 


Menighedsrådet Sognepræst Peter Borring har deltaget i juleafslutningen på Friskolen og han er også kommet med i Juletræs-komiteen i Friheden. Der arbejdes med at sammenlægge menighedsrådene Bringstrup-Sigersted og Gyrstinge. Deres referater kan læses på pastoratets hjemmeside. Fremover holdes der kun gudstjeneste en gang om måneden i Sigersted kirke. Der er ansat 2 nye gravere 

Café Friheden: Sæson 2022 – 2023 programmet er annonceret i LokalNyt.

  
Lokalrådet: Husk at uddele velkomstfolderen og få vores arrangementer på Facebook siderne. Der er en del huse til salg i vores område.

Vores helhedsplan skal opdateres, af hensyn til nye projekter. Der arbejdes fortsat med shelter og bålplads i skoven og en sommerfest. Der er fælles generalforsamlinger den 21. februar i Friheden.

 

Onsdags-cafeen har et foredrag efter hver af fællesspisningerne i januar, februar og marts.

Sy-damerne mødes hver onsdag aften og har lige fået bevilliget penge fra temaudviklingspuljen til en overlocker.

 

Landsbyforum holder bestyrelsesmøde i Friheden d. 2. feb. Der er ved at blive lavet en ny hjemmeside som de selv kan redigere. Hidtil har DGI vedligeholdt den. Der skal laves en handlingsplan som opfølgning på kommunens Landdistriktspolitik.

Halloween 2023

Evaluering: der var god stemning, men for få børnefamilier. Måske fordi vi holder en uge senere end de andre og folk ikke gider mere. Teateret i kirken var godt, men manglede også deltagere. Laden i præstegården hvor kamparenaen er skal rives ned. Vi kan måske bruge idrætsforeningens telt i stedet.

 

Puljeansøgninger

Helhedsplanpuljen og Kulturpuljen: Næste ansøgningsfrist 15. januar og 15. maj. Idrætsforeningen vil søge om penge til at renovere lysanlægget på banen.

 

Temaudviklingspuljen: løbende. Der er stadigvæk rigtig mange penge i puljen!

http://landsbyforum-ringsted.dk/

 

LokalNyt

Annoncørerne skal spørges om de vil fortsætte inden 1. maj.

Evt. og næste møde

Næste møde d. 25. april. Ref. Lene

BISF

Der afholdes ordinær generalforsamling i Bringstrup-Sigersted IF  
Dato: Tirsdag den 21. februar kl. 19.00  
Sted: Bringstrup Forsamlingshus ”Friheden”  
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent og stemmetællere  
2. Formanden aflægger beretning  
3. Udvalgsformændene aflægger beretning  
4. Kassereren aflægger beretning   
5. Indkommende forslag  
6. Valg til bestyrelsen  
7. Valg af suppleanter  
8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter  
9. Valg af udvalgsmedlemmer  
10. Valg af fanebærer og fanebærersuppleant  
11. Uddeling af årets lederpokal  
12. Eventuelt  
Forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.   
Der vil være bankospil med fine præmier efter 
generalforsamlingen. 
På bestyrelsens vegne  
Kenneth Olesen  
Formand - BSIF
 

Så er det snart blevet tid til at finde støvlerne frem af vinterhiet, for træningen er startet på kunststofbanerne i Benløse. Der trænes onsdage fra kl. 20.30 – 22.00.

 

Alle er meget velkomne til at deltage og nye medlemmer er selvfølgelig ekstra velkomne.

Hvis du/I er interesserede kan I kontakte Patrick Bendtsen på tlf. 22 15 41 29 for nærmere info.

 

OLDBOYS. (Over 32 år)

Der bliver igen i år oprettet et Oldboys 8 mands hold, så hvis du har lyst til at komme ud og røre dig lidt, og samtidigt få noget kammeratligt samvær med i købet. 

Så kontakt Rene Hansen 5192 0333 eller Allan Nielsen på bsif@mail.dk

 

Superveteran oldboys (+50 år)

Der bliver tilmeldt et superveteran 8 mands hold til amts turnering. Vi kan rigtigt godt bruge flere spillere på +50 holdet, så hvis du syntes om godt kammeratligt samvær og samtidig få lidt motion, så er det lige noget for dig.

Så hvis du er over 45/50 år og har lyst til at komme ud og røre dig lidt, så kan du kontakte holdleder Kenneth Errboe på 2554 8341 eller dkerrboe@hotmail.com  eller formand Allan Nielsen på bsif@outlook.dk for yderligere information.

Nyheder
Fællesråd - Halloween 2021
Åben cafe
BISF
Hygge
Rollespil
Lokalråd
Forsamlingshus
Kroft
Halloween 2022
Banko
Ringsted Ny Friskole
Julekoncert i Gyrstinge Kirke
bottom of page