top of page
Sigersted Kirke 2.png

Sigersted kirke 1932. Kilde: Ringsted Museum og arkiv.

Sigersted kirke ligger højt i landskabet og kan ses på lang afstand. Kirkegulvet ligger 63,5 m over havet, hvilket gør den til den 5. højest beliggende kirke i Danmark. Fra kirketårnet kunne man i 1787 se 21 andre kirketårne.

Noget andet der gør den speciel er det uens antal kamtakker på tårnet. Nationalmuseets forklaring er at man ved en senere restaurering har fulgt tidens mode uden hensyn til hvordan den anden så ud. Der er kun få andre kirker i Danmark hvor man finder det samme fænomen.

Kirken tilhørte i middelalderen Roskilde Domkapitel. I 1687 fik Kammersekretær Bolle Luxdorph på Baroniet Conradsborg (Sørup) Kgl. Skøde på kirken og da dette ophørte i 1798 ejedes kirken derefter af Englerup Mølle, til den overgik til selveje d. 18. dec. 1912.

I Sigersteds kirketårns vest mur sidder en stor flad sten med et soltegn og flere skåltegn indhugget og på sydsiden en sten med et stort soltegn.

 

Vil du vide mere ? kontakt Lene S. Pedersen på lsp@knus eller tlf. 25466188

Aktivitetskalender

Lørdag 17/02    1030 - Rollespil - Bringstrup Skoven

                                16.00  MRF Generalforsamling

Tirsdag 20/2    19.00 - Fælles generalforsamlinger for  
                                                    Idrætsforeningen og 

                                                    Lokalrådet, samt orientering                                                            fra Forsamlingshusets 
                                                    bestyrelse - Friheden

Onsdag 21/2    14:00 - Café Friheden                                                                               17:30 - Fællesspisning                                                                             18:30 - Foredrag (Henrik Uth/Pia Allerslev

                                                    - cykeltur fra nord til syd) 

Tirsdag 27/02  19:00 - Banko - Forsamlingshus

Torsdag 14/03               Foredrag om Bibelens planter

                                               Menighedsrådet/ Friheden/

Lørdag 16/03    10.30 Rollespil    Bringstrup Skoven

Onsdag 21/3     14:00 - Café Friheden                                                                                17:30 - Fællesspisning                                                                            18:30 - Foredrag (Peter Borring og                                                                 Mikkel Bentzer fortæller om                                                               Kirkens Korshærs arbejde ) 

Lørdag  11/4        19.00 - Sange der tænder lys -                                                                         forårskoncert med danske ME                                                         AND MARIA

Lørdag 20/04   10.30 Rollespil   Bringstrup Skoven

Lørdag 18/05    10.30 Rollespil  Bringstrup Skoven

 

Aktivitetskalender
Faste aktivitetskalender

MoBibben

(overfor forsamlingshuset)  
2. mar. – 10. mar. 
2. apr. – 7. apr.     
29. apr. – 5 maj 
27. maj – 2. jun.      
24. jun. – 30 jun.

(forbehold for ændringer).

Åbningstiderne er 8 - 22 alle dage undtagen fredag og lørdag, hvor der lukkes kl. 20, og mandag hvor der først åbnes  kl. 13.

Faste aktiviteter

MANDAG-TORSDAG Badmington 18.00-22.00 -             BSIF/skolen

ONSDAG -  KROLF - 14.00 Boldbanen i Bringstrup

TORSDAG - Fodbold, alle hold 19.00 Boldbanen i Bringstrup

Nyheder
Singing

Sange der tænder lys - forårskoncert med danske ME AND MARIA

Oplev en stemningsfuld koncert i Sigersted kirke d.11. april, når den danske duo ME AND MARIA, skaber rum til ro og fordybelse med smukke, blide, dansksprogede sange. Sangene fortæller om lys og mørke og tager nænsomt på de store temaer i livet.

Koncerten begynder kl. 19:00, og der er gratis entré. 

De to dygtige musikere, Maria Anna Rosenberg og Johannes Pehrson, optræder live med et intenst nærvær.

 

Sangene rummer dybde og hudløs ærlighed, som tager publikum med på en unik rejse indad. 

 

Man går løftet fra deres koncerter; en gæst sagde for nylig: "hver en celle i min krop er glad nu - det burde man unde sig selv mindst én gang om året".

 

Duoen har udgivet flere albummer og har bl.a. optrådt i både "Go’ Morgen Danmark", "Go’ aften Live" på TV2 og på DR1.

 

Nogle vil sikkert også genkende ME AND MARIA fra tidligere koncerter i området i bl.a. Sct. Bendts og Pedersborg kirker. 

 

Kom med og nyd en fantastisk stemningsfuld koncert i Sigersted kirke. Mærk roen brede sig indeni  og oplev, hvorfor ME AND MARIA tæller mange gengangere i deres publikum.

Lokalråd
Fællesråd - Halloween 2021
Juletræ
Forsamlingshus
Åben cafe
Kroft
Rollespil
Banko
Hygge
Halloween 2022
BISF

NYHEDER

Juletræ med teater den 28-12-2023

 

Vi havde traditionen tro juletræ den 28. december. Der var en rigtig god stemning med en masse glade børn og forældre. Der blev danset og sunget omkring juletræet så taget var ved at lette på vores gamle forsamlingshus. Den musikalske underholdning stod vores lokal spillemænd for. Der var lækre slikposer til alle børnene. Juletræet blev trukket ud uden der røg nogle børn med ud.

 

Derefter tog Honningbanden over med teaterforestillingen ”Hvem har stjålet Nissekraften” til stor underholdning for børn og barnlige sjæle (støttet af Kulturpuljen).

 

PS: Vi mangler nye yngre kræfter i vores juletræskomite.

 

Bringstrup – Sigersted – Torpet - Ørslevunderskov.

Juletræskomite

father x 2.jpg

Forsamlingshus

 

Beretning for fonden Bringstrup Forsamlingshus fremlægges tirsdag den 20. februar kl. 19.00, så mød op.

Jeg vil ikke fortælle så meget her i bladet, da I kan møde op i Friheden den 20. februar og se og høre om huset og dets aktiviteter.

Hilsen formand for Friheden

 

Banko i Bringstrup forsamlingshus

 

Tirsdag d 27-02-2024 kl. 19.00

 

Kom og få en fornøjelig aften i ”Friheden”, Bringstrup forsamlingshus.

 

Måske vil du være den heldig vinder af en dejlig kødpakke, eller et flot slagterfad.

Allerede fra kl. 18 kan man købe øl og vand samt kaffe og the og en dejlig pålægsmad og kage.

 

Så mød op og få en glad og fornøjelig aften.

Overskuddet går til husets forskønnelse.

Bestyrelsen for Bringstrup forsamlingshus ”Friheden”

Erik Andreas Christiansen

Ringsted Ny Friskole luftfoto.jpg

Lokalråd

Lokalrådet holder generalforsamling

Dato: Tirsdag den 20. februar kl. 19.00 i forsamlingshuset Friheden

I lighed med de sidste mange år orienterer bestyrelsen for forsamlingshuset Friheden om foregående års arbejde og BSIF afholder generalforsamling samme sted og samme aften.

Dagsorden på Lokalrådets generalforsamling fremgår af vedtægterne:

a) Valg af dirigent og stemmetællere

b) Redegørelse vedr. rådets arbejde og økonomi i det forløbne år

c) Behandling af indkomne forslag

d) Oplæg vedr. det fremtidige arbejde og finansieringen af dette

e) Diskussion

f) Valg af 3 rådsmedlemmer

g) Valg af 1 suppleant

h) Eventuelt

 

Forslag der skal behandles, er velkomne og sendes til undertegnede senest en uge før generalforsamlingen.

Der skal vælges/genvælges 3 rådsmedlemmer og 1 suppleant.

 

Med venlig hilsen

Lárus Ágústsson

Formand for Lokalrådet

Energipark i Bringstrup Sogn

 

Som skrevet i sidst nummer har regeringen fremlagt en plan kaldet "Klimahandling – Sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land". Ifølge Regeringen er formålet med udspillet at gøre det lettere at opføre energiparker på land, samt at der skal gives højere kompensation til de borgere og lokalsamfund, der kommer til at leve tæt på nye vindmølle- og solcelleanlæg.

 

Hvad er en energipark?

  • En energipark består af et eller flere arealer i samme geografiske område og har en årlig elproduktion, som svarer til mindst seks landvindmøller.

  • Energiparker får særlige vilkår, der bl.a. lemper hensyn til arealbeskyttelse, tilladelser og dispensationer.

 

En lokal borgergruppe, som har arbejdet mod planer om Transformerstationen ved Ørslev under Skoven, arrangerede et borgermøde i Landsbyhuset i Gyrstinge i november hvor daværende Minister for Landdistrikter Louise Schack Elholm og Borgmester Henrik Hvidesten fremlagde hhv. regeringens tanker med planen og kommunens plan for vedvarende energi.

 

Arbejdsgruppen arbejder med planer om at stifte en forening. Et af foreningens formål er at indsamle midler for at dække omkostninger bl.a. til advokatbistand.

Et af mange udvalgte områder i hele Danmark dækker største delen af Bringstrup sogn samt lidt af Gyrstinge sogn og Sct. Bendts sogn. Ørslev Under Skoven er i områdets centrum.

 

Området er ifølge planen på 1.011 hektar (ca. 3,8 km fra øst til vest og 3,1 km fra syd til nord).

 

 


 

Et af disse områder dækker største delen af Bringstrup sogn samt lidt af Gyrstinge sogn og Sct. Bendts sogn. Ørslev Under Skoven er i områdets centrum. Det er lidt svært præcist at se områdets udstrækning i planen pga. dårlig opløsning. Kortet viser nogenlunde udstrækningen. 

I skrivende stund er Lokalrådet indkaldt til et kort møde med byrådet om planerne. Her får Lokalrådet og arbejdsgruppen mulighed for at fremlægge synspunkterne til regeringens og kommunens planer herunder planerne om transformerstation ved Ørslev under Skoven.

Formålet med mødet er en samtale mellem lokalrådet og arbejdsgruppen på den ene side og Byrådet på den anden side om planerne for vedvarende energi (VE) i vores lokalområde. Her kan vi fremlægge vores bekymringer og pege på eventuelle særlige forhold, der bør tages i betragtning, hvis planerne realiseres. Vi er blevet opfordret til at overveje, om der er specifikke emner som nye stiforbindelser, adgang til rekreative muligheder, varmeforsyning eller lignende ønsker for vores lokalområde, som det kunne være relevant at drøfte, såfremt der arbejdes videre med planerne. Vi vil også nævne andre kombinationsmuligheder, herunder minimering skader på natur plante og dyreliv, støj, æstetik og andre gener og et af vores store argumenter er værditab på ejendomme.

 

Af kommunens oplæg til mødet fremgår at kommunen har modtaget henvendelser angående etablering af energiparker i den østligste del af området, syd for Gyrstingevej samt området vest for Sigersted som dog er ikke en del af det område Regeringen har peget på.

 

Se mere på Facebooksiden: Transformerstation Ørslevvester/Ørslev under skoven.

Mvh.  Lárus

Bringstrup-Sigersted Lokalråd

kort solar park.png

KREA-VÆRKSTEDET

 

VI SYR ET INDKØBSNET/STRANDTASKE

Vi har forskelligt lækkert stof og symaskiner til rådighed.

 

Kontakt Lene eller besøg os, vi syr i menighedshuset, Bringstrupvej 45 hver onsdag kl. 19 til?

 

Har du lyst til at være sammen med andre kreative naboer? mangler du inspiration eller udfordringer, symaskine, mønstre eller hjælp? så er her noget for dig, alle er velkomne.

Venlig hilsen Lene S. Pedersen

Lenes sewing advert.png

Rollespilsforeningen

Nyt fra Midtland 

 

Skovpasset i Midtland er et sted med gamle og nye kræfter. Der har altid været balance, mellem riddere og magere, elvere og orker, liv og død. Men da sommerfesten endte i mord, marcherede nye kræfter fra syd og i respons vågnede de gamle. Elverne og Einherjerne spiller på krigens instrumenter, mens skoven hvisker de forbandede sange.

Sydfolkets invasion af Midtland endte med plyndring og blod fra Skovpassets folk. Nogle der overlevede angrebet, anklager generalerne for ikke at tage invasionen seriøst, mens folket kæmpede for livet. Einherjerne har nu lavet deres egen modstandshær, hvilket bliver set som forræderi af Stormkongen, og har startet en borgerkrig. Som fra asken til ilden, er Skovpasset gået fra en krig med andre til en krig med sig selv.

Midt i tumulten har nekromantikeren Vikarnes haft travlt med at udvide sin kult, både med dem der lever og de der ikke gør. Han samler folk ind til at dele sin giftige viden om døden og lig til at bekæmpe dem, der står i hans vej. Efter hans første død har hans indflydelse vokset stort, hans elever er utallige, og han er begyndt at nå ind til selv hellige områder, blandt andet Salinas klan der beskytter sig selv fra de onde kræfter med deres magiske cirkel. Hans arm er så sandelig blevet lang.

Mens folket kæmper deres kampe og prøver at vinde magt, har urgamle kræfter rørt på sig igen. Trolde er blevet fundet i skoven, der deler sine gåder og lytter til verden. Jord og sten rejser sig for at udrense skoven for dets folk. Ild og regn brænder byer ned og vasker asken væk. Vinden hyler, men er der nogen der kan høre? Kan der nogensinde komme en balance igen?

Hos Midtsjællands Rollespilsforening, er der altid et eller andet i gære, og vi har altid plads til flere spillere – både børn og voksne. Kig ind på vores hjemmeside mrf-live.dk for at læse mere, eller kom forbi Ringsted Ny Friskole 3. lørdag i hver måned og oplev selv det spændende rollespil.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
Lørdag 17/2 – Rollespil 10.30 - 16.00. OBS Generalforsamling efter vi har ryddet op. MRF byder på mad, hvorfor tilmelding er nødvendig senest 16/2 via mrf.live@gmail.com. Man skal være medlem for at deltage ved generalforsamlingen.

 

Lørdag 16/3 – Rollespil 10.30 - 16.00. Husk at komme i god tid, vi åbner dørene klokken 9.30

 

Lørdag 20/4 – Rollespil 10.30 - 17.00. Sommertid er startet og vi spiller helt til klokken 17.00

 

Lørdag 18/5 – Rollespil 10.30 - 17.00.

Husk at komme før klokken 10, hvis du skal sminkes

rolleplay 5.png.jpg
rolleplay 6.png.jpg
B + W Bringstrup church.png
Untitled design (5).png

Café Friheden

Forår 2024

 

Onsdag d. 21-2 fællesspisning kl. 17.30

 

Foredrag kl. 19 Henrik Uth og Pia Allerslev kommer og fortæller om deres cykeltur fra nord til syd.

Laks m/kartofler, hollandaisesauce og agurkesalat

Foredraget koster kr. 50,-

 

Onsdag d. 20-3 fællesspisning kl. 17.30

 

Peter Borring og Mikkel Benzner, leder af Café Dagmar i Ringsted fortæller om Kirkens Korshærs arbejde.

 

Boller i karry m/ løse ris og grøn ærter.

 

Hver gang er der kaffe/kage til dessert, pris pr. person kr. 75,- børn 40,-  

 

FRIHEDEN vil på cafédagene være åbent fra kl. 14.

Alle er velkommen til at komme og benytte vores brætspil, spille crossball i salen, sy og strikke, holde møde eller bare snakke og hygge.

 

Man skal selv sørge for kaffe og kage, eller aftale det med Lene, som vil være i huset hver klubdag fra kl. 14. Kontakt til Lene SMS 25466188/lsp@knus.dk

 

HUSK tilmelding til spisning på SMS til

Marianne 61366319 eller Lena SMS 29256251

Krolf 3.PNG

KROLF

Nu er efteråret for alvor over os, med udfordrende bane, regn og rusk. 
Men indtil videre har vi haft godt vejr om onsdagene hvor vi spiller krolf. 
Og så længe vejret og baneforholdene tillader det, spiller vi krolf hver onsdag eftermiddag kl. 14.  
Hvis du er nysgerrig og vil vide mere om spillet, så kom ned på banen og prøv spillet sammen med os. Det er altid plads til nye. 
På krolfholdets vegne  
Marianne F. Christiansen 

BISF

Der afholdes ordinær generalforsamling i Bringstrup-Sigersted IF

 

Dato: Tirsdag den 20. februar kl. 19.00

Sted: Bringstrup Forsamlingshus ”Friheden”

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Formanden aflægger beretning

3. Udvalgsformændene aflægger beretning

4. Kassereren aflægger beretning 

5. Indkommende forslag

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

9. Valg af udvalgsmedlemmer

10. Valg af fanebærer og fanebærersuppleant

11. Uddeling af årets lederpokal

12. Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Der vil være bankospil med fine præmier efter generalforsamlingen.

 

På bestyrelsens vegne

Kenneth Olesen

Formand - BSIF

 

SUPER VETERAN OLDBOYS (Over 50 år) 
Veteranholdet var tilmeldt i 8 mandsrækken i rækken her til efteråret, og det endte med 6 plads i rækken. Så hvis du er interesseret i hygge og bold og er over 50 år kan du kontakte holdleder Kenneth Errboe på tlf. 52558341 


OLDBOYS (Over 32 år) 
Oldboysholdet var tilmeldt i 8 mandsrækken, hvor det blev til en 6 plads i rækken. Hvis du er interesseret i hygge og bold og er over 32 år, så kontakt: Rene 
Hansen på 51920333. 


VIINTERTRÆNING  
Om torsdagen fra kl. 19.00 er der ”vinterbold” for alle 
interesserede på boldbanen i Bringstrup. Du behøver ikke være medlem eller have gået til fodbold før, 
for at deltage, det er ren hyggebold.  
Vi fortsætter frem til jul 


Links til turneringskampe i DGI 

Oldboys
Superveteran

BADMINTON: Der er stadig ledige tider til badminton hverdage mandag til onsdag  fra kl. 18.00 - 22.00. Sæsonen starten den 1-10-2023 og til og med den 31-3-2024

 
Der spilles i gymnastiksalen på skolen, Ringsted Ny Friskole. Der vil være adgang til både herre og dame omklædningsrum i kælderen.  


Hvis du/I er interesserede i at spille, så kontakt Allan Nielsen på 
bsif@outlook.dk for nærmere info. 
Det koster kr. 300,- pr. person at spille badminton.

bottom of page